Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Gabriel Palacka / vláda

Gabriel Palacka

RNDr. Gabriel Palacka
okt. 1998 - aug. 1999 - minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

* 7.11.1960 Komárno
vzdelanie

1991 postgraduálne štúdium v odbore počítačové siete na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave a o štyri roky neskôr získal polročné štipendium na washingtonskej Georgetown Univerzity v USA
1984 ukončil štúdium na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

životopis

Priebeh zamestnaní:

1998-1999 Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
1994-1998 poslanec NR SR za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH), člen výboru pre životné prostredie a ochranu prírody, člen Výboru pre Európsku integráciu a člen Spoločného parlamentného výboru Európskej únie a SR
1992-1994 manažér a odborný konzultant ekonomicko-výskumnej firmy M. E. S. A. 10, s. r. o. v Bratislave
1991-1992 riaditeľ odboru na Ministerstve dopravy a spojov SR
1984-1991 analytik na Oblastnom riaditeľstve ČSD v Bratislave

Je ženatý, má dve deti.

zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.