Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Boris Zala / politické strany

Boris Zala

Doc. PhDr. Boris Zala CSc.
Smer-SD

* 9.12.1954
vzdelanie

2001 habilitácia, Univerzita Konštantína Filozofa, docent
1995 kandidát vied, FF UK , CSc.
1981 doktorát FF UK, PhDr.
1979 Filozofická fakulta Univerzity Komenského

životopis

Priebeh zamestnania:

2009 poslanec Európskeho parlamentu, člen Zahraničného výboru, vedúci slovenskej delegácie pri SandD
2000 Univerzita Konštantína Filozofa - vedúci Katedry politológie a európskych štúdií
1990 Filozofická fakulta UK - odborný asistent
1990 vedúci sekretariátu predsedu Slovenskej národnej rady (SNR)
1984 Výskumný ústav sociálneho rozvoja a práca - vedecký pracovník
1982 Rôzne robotnícke zamestnania ( z dôvodov politického prenasledovania)
1981 Slovenský rozhlas - redaktor

Verejné účinkovanie:

od r. 2006 - poslanec Národnej rady SR za stranu SMER-SD, Zahraničný výbor NR SR (predseda)
2002 - 2006 - poslanec Národnej rady SR za stranu SMER, člen Zahraničného výboru NR SR, člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti SIS a náhradník v Stálej delegácií NR SR do Konventu o budúcnosti EÚ
2000 člen Predsedníctva SMERu
1990-1992 predseda Sociálnodemokratickej strany Slovenska
február - jún 1990 poslanec, člen Predsedníctva SNR, predseda Výboru pre bezpečnosť
1988-1989 aktívna účasť na organizovaní protitotalitných akcií

tvorba

- 4 monografie z oblasti filozofie a politológie
- desiatky odborných štúdií z oblasti spoločenských vied
- scenár k dokumentárnemu filmu Alexander Dubček
- návrh Štátnej doktríny Slovenskej republiky ( máj 2000)
- autorská príprava a moderovanie relácií v STV a vo VTV
- stovky politických analýz a komentárov v médiách

zdroj

Národná rada SR, Smer-SD

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.