Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ondrej Francisci / hudba

Ondrej Francisci

Ondrej Francisci
hudobný skladateľ, dirigent a zbormajster

* 10.11.1915 Slovenský Komlóš, Maďarsko
+ 21.4.1985 Bratislava
vzdelanie

1930 – 1935 Učiteľský ústav v Miškolci
1942 – 1943 Hudobná akadémia F. Liszta v Budapešti
1948 – 1950 Štátne konzervatórium v Bratislave
1951 – 1955 VŠMU (kompozícia – Alexander Moyzes)

životopis

1951 hudobný skladateľ, zakladateľ (1953) a zbormajster (do 1978) Detského speváckeho zboru Československého rozhlasu v Bratislave
1947 – 1954 člen Speváckeho zboru slovenských učiteľov
1971 – 1976 pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave
Bol členom Zväzu slovenských skladateľov

Ondrej Francisci po ukončení štúdií v Miškolci pedagogicky pôsobil najprv v Pitvaroši a následne v rodnom Slovenskom Komlóši. Už tu viedol viaceré spevácke zbory a inštrumentálne zoskupenia. Na hudobnej akadémii F. Liszta v Budapešti študoval externe jeden rok kompozíciu. Toto štúdium prerušila vojna a po jej skončení ho situácia v Maďarsku a vzťah k rodnej reči donútili prísť na Slovensko. Začal pedagogicky pôsobiť v Devínskej Novej Vsi a neskôr na viacerých bratislavských základných školách ako učiteľ hudobnej výchovy. Krátke obdobie bol zbormajstrom detského speváckeho zboru v Pionierskom dome v Bratislave. Bol aktívnym členom Speváckeho zboru slovenských učiteľov.

Od roku 1951 hudobný skladateľ, dirigent a zbormajster Ondrej Francisci pôsobil v Československom rozhlase v Bratislave, kde v roku 1953 založil a do roku 1978 viedol Detský spevácky zbor Čs. rozhlasu v Bratislave. So zborom naštudoval a nahral takmer 500 piesní najrozličnejších žánrov. Zbor bol súčasťou vysielania pre deti, aktívnym činiteľom hudobnej publicistiky, pásiem a hudobno–slovných relácií. Ako dirigent predviedol so zborom mnoho koncertných vystúpení doma (Československo) i v zahraničí (Taliansko, Belgicko, Nemecko, Bulharsko, Maďarsko, Rakúsko). Realizoval priateľské a výmenné koncertné kontakty s rozhlasovými zbormi v Budapešti a v Sofii. Založil tradíciu spoločných koncertov rozhlasových detských zborov v Prahe a v Bratislave. Ako zbormajster zabezpečoval prípravu členov zboru pre príležitostné potreby Slovenskej filharmónie, opery SND, filmu a dabingu.

Ondrej Francisci bol jedným zo zakladateľov detskej zborovej tvorby, autorom mnohých skladieb a úprav ľudových piesní pre deti i pre dospelých ako aj niekoľkých inštrumentálnych a scénických diel. Osobne zažil a precítil tragédiu vojny, preto zhudobňoval texty o živote v mieri, o detskej radosti, o krásach prírody, technickom pokroku, tak, aby aj hudobne vyzneli optimisticky. Zhudobnené básne Pavla Štefánika, Kristy Bendovej, Viery Janusovej a iných, známe piesne Májová, Zdravica, Oj zelené leto, V lunaparku, Slnečný deň, Tu je zima zas, Kázala mi mati sú súčasťou repertoáru aj dnešných detských speváckych zborov. Tak isto Tri východoslovenské ľudové piesne patria do tradičného piesňového fondu mužských a miešaných speváckych zborov. Skladateľská aktivita, písanie piesní pre deti súvisela v začiatkoch detského zboru s nedostatkom speváckeho materiálu a v neskoršej dobe s nedostatkom piesní pre najmenšie deti (materské školy a prvý stupeň ZŠ). Tejto kategórii sa venovalo málo profesionálnych skladateľov. Že je jeho hudba stále živá, svedčí aj spevník detských ľudových piesní Spievajže si, spievaj (AT PUBLISHING, Bratislava 2008), v ktorom sú zaradené jeho úpravy detských ľudových piesní s klavírnym sprievodom. Spevník patrí do materiálovej ponuky pre vyučovanie hudobnej výchovy v materských a základných školách.

Ondrej Francisci pôsobil ako pedagóg na Konzervatóriu v Bratislave, kde vyučoval o. i. metodiku vedenia detského zboru. Lektorsky spolupracoval s Osvetovým ústavom v Bratislave, s pedagogickými centrami a bol často v porotách súťaží detského zborového prednesu.

Ondrej Francisci svojou pedagogickou prácou vytvoril inšpiratívne prostredie pre viaceré úspešné spevácke, herecké, operné, operetné, skladateľské a dirigentské osobnosti: Edita Grúberová, Magda Hajossyová, Gabriela Beňačková, Jana Kociánová, Dušan Jariabek, Jozef Benedik, Alena Michalidesová, Vladimír Bokes, Ondrej Lenárd, Marián Vach a ďalší.

Ceny:

1973 vyznamenanie Zaslúžilý pracovník kultúry

tvorba

Skladby vokálne:

Mužské zbory:

1952 Pieseň o prvom robotníkovi, SHV Bratislava
1953 Tri východoslovenské ľudové piesne, Úst. LUT, Praha 1962
1957 Najsladší čas, (zb. Desať mužských zborov) SVKL Bratislava
1958 Hraj, muziko, hraj, Dve z rovného, (zb. Slovenské spevy) SVKL Bratislava
1959 Partizánska dumka, lll. cena v súťaži Osv. ústav Bratislava
1964 Bratislava, tenorové sólo a mužský zbor, ll. cena v súťaži k 30. Výročiu oslobodenia Bratislavy
1970 Goralu, či ci nežal, ženské sólo a mužský zbor, rozmn. SĽUK Bratislava
1981 Májová pieseň, rukopis

Ženské zbory:

1952 V hlbokej doline, (zb. Šli dievčence vence viť) Edition Supraphon Praha – Bratislava 1968
1953 Keď Anička húsky pásla, rukopis Chodiua dzevenka, (zb. Slovenské spevy) SVKL Bratislava

Miešané zbory:

1953 Tri východoslovenské ľudové piesne, part. ČS. rozhlas Bratislava
1955 Po mieri, rozmn. ČS. rozhlas Bratislava
1956 Zvýskli Tatry, rukopis Mladí družstevníci, rukopis, rozmn. ČS. rozhlas Bratislava
1957 Pochod Požuňských Slovákov, Osv. ústav Bratislava
Dobre robil Kubo, zbor a orchester, part. ČS. rozhlas Bratislava
Fašiangy, Turice, 7 slov. ľud. piesní, zbor a orchester, part. ČS. rozhlas Bratislava
Piesne Slovákov v Maďarsku, sólo, zbor a orchester, part. ČS. rozhlas Bratislava
1959 Krásna zem, malá kantáta, zbor a klavír, part. Osv. ústav Bratislava
Spev mladých, part. Osv. ústav Bratislava
1965 Čičmianske piesne, zbor a orchester, ČS. rozhlas Bratislava
1981 Háju, háju, (svadobná z Oravy) rozmn. ČS. rozhlas Bratislava
1982 Májová flauta, SHF Bratislava 1983

Detské a mládežnícke zbory:

1954 Deti slobody, 6 piesní, zbor a orchester, part. ČS. rozhlas Bratislava
1955 Päť piesní pre menšie deti, (zb. Nové detské zbory) Osveta Martin 1956
1957 Od jari do zimy, 15 piesní, zbor a inštrum. skupina, part. ČS. rozhlas Bratislava
Veľkonočný prútik, 6 ľud. piesní, zbor a orchester, part. ČS. rozhlas Bratislava
1958 Štyri koledy, zbor a malý orchester, part. ČS. rozhlas Bratislava
1959 Rybí svatba, zbor a klavír, part, ČS. rozhlas Bratislava
1959 Spievanky, 105 piesní pre deti materských škôl, spev a klavír, SPN 1959
1962 Deťom pre radosť, 4 piesne, ČS. rozhlas Bratislava
Vítanie jari, 20 piesní, zbor, sláč. kvarteto, čelesta a flauta, part. ČS. rozhlas Bratislava
1965 Rozprávočky, 3 piesne, rozmn. ČS. rozhlas Bratislava
1967 Sedem piesní pre mládež, zbor a inštrum. skupina, part. ČS. rozhlas Bratislava
1968 Šli dievčence vence viť, 31 ľud. piesní, SVKL Bratislava
Dievčenské hry z Važca, part. Osv. ústav Bratislava
Mozaika, 8 piesní, zbor a klavír, part. ČS. rozhlas Bratislava
1969 Spievaj si, slávičku, 25 ľud. piesní, zbor dvojhlas, KPÚ Bratislava 1975
1972 Zanôťme si v údolí, 9 piesní, zbor a klavír, (zb. Piesne pre deti) part. ČS. rozhlas Bratislava
1974 Pieseň o rodnej zemi, 4 piesne, part. ČS. rozhlas Bratislava
Detské zbory, 16 piesní zb., part. ČS. rozhlas Bratislava
1976 Piesne pre deti, 47 piesní zb., zbor a klavír, ČS. rozhlas Bratislava
1977 Oslobodená zem, 4 piesne, part. ČS. rozhlas Bratislava
1978 Jantárový svet, 4 piesne, zbor a orchester, part. ČS. rozhlas Bratislava
1979 Tri piesne k MDD, zbor a klavír, part. ČS. rozhlas Bratislava
1980 Sedem piesní zo Šariša, part. ČS. rozhlas Bratislava
1981 Mládežnícka jar, 6 piesní pre detský zbor a klavír, SHF Bratislava
Krútence, pletence, 8 slv. ľud. piesní pre detské hlasy, sláčikové nástroje, flautu a klavír, part. ĽŠU Exnárova, Bratislava
Smer škola, 8 piesní, zbor a klavír (orch.), part. ČS. rozhlas Bratislava
2008 Spievajže si, spievaj, o. i. ľud. piesne pre najmenšie deti a klavír v zb., AT PUBLISHING Bratislava

Skladby komorné:

Sláčikové kvarteto D dur, rukopis

Inštrumentálne skladby:

1953 Pionieri pri klavíri, 10 skladieb pre malých klavíristov, SHV Bratislava
1956 Dedinské obrázky, malá suita pre troje huslí a klavír, rukopis
1980 Vôňa domova, 7 skladieb pre žiakov ZUŠ, husle, čelo, flauta, klarinet a klavír, rukopis

Scénická hudba:

1959 Rozprávočka pokračuje, hudba k bábkovej hre pre Krajové divadlo v Nitre
1961 Vodník Hastrman, hudba k bábkovej hre pre Krajové divadlo v Nitre

Rôzne:

1957 Radostné mierové ráno, hudba k cvičeniu 6 – 7 ročných detí, spev a orch. (klavír), ČS. rozhlas Bratislava
1982 Hontianske nôty, 3 ľud. piesne v úprave pre ľud. hudbu, part. ČS. rozhlas Bratislava

Diskografia

1973 Pieseň letí medzi deti, 40 piesní pre materské školy, sláčikové a dych. nástroje, gramoplatňa,Panton Praha - Bratislava
1973 Ondrej Francisci deťom, 9 piesní, profilová gramoplatňa, Panton Praha
1974 Desať piesní s dopravnou tematikou, spev a dych. nástroje, gramoplatňa, Panton Praha
1978 Detský rok, 13 piesní pre materské školy a 3 - 4 hudobné nastroje, OPUS Bratislava
2008 Spievajže si, spievaj, o.i. klavírny sprievod k ľud. piesňam, 5 CD, AT PUBLISHING Bratislava
Ostatná nedatovaná diskografia v počte cca 40 titulov je uvedená v bibliografii Čížik, Vladimír: Slovenskí dirigenti a zbormajstri, Opus, Bratislava 1986, s.96 - 102zdroj

Hudobné centrum, Osobnosti, profily, www.hc.sk Městská knihovna v Praze Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíne Tomáš Boroš, RTVS, SRo Bratislava: Hudba v rozhlasovom vysielaní na Slovensku, Hudba pre deti v rozhlasovom vysielaní na Slovensku, Hudobné inštitúcie na Slovensku, zborník príspevkov z konferencie, Bratislava, 24. 10. 2012, str. 153 -164, SMA, SNM – HM, www.snm.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.