Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Pavel Kapusta / novinári

Pavel Kapusta
Novinár, vydavateľ, moderátor

* 3.09.1969 Banská Bystrica
vzdelanie

Základnú školu začal navštevovať v roku 1976 v Prahe, dokončil ju v Banskej Bystrici. Zmaturoval v roku 1988 na banskobystrickom gymnáziu na Tr. SNP 54.
2004 absolvoval externé štúdium publicistiky na FHV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, v roku 2007 skončil štúdium masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

životopis

Po absolvovaní gymnázia pracoval v banskobystrickom štúdiu Čs. rozhlasu, v rokoch 1991-1993 v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
1993 absolvoval niekoľkomesačný pobyt v USA. Po návrate pracoval v Rádiu Rock FM, v rokoch 1994-1996 pôsobil na zahraničnom oddelení denníka Smena, vnútropolitickom oddelení denníka Slovenská REPUBLIKA, týždenníku Extra a opäť v Slovenskej REPUBLIKE.

1997 sa stal šéfredaktorom redakcie Ráno STV. Neskôr pracoval v redakcii spravodajstva Slovenskej televízie, kde bol redaktorom a komentátorom. Popri tom pripravoval strihovú reláciu politickej satiry Fašírka a moderoval reláciu o slovenskej populárnej hudbe Átrium. Po politických čistkách v roku 1999 musel z STV odísť.
V tom istom roku bol vymenovaný za šéfredaktora týždenníka Extra.
2001-2006 bol parlamentným asistentom poslancov NR SR Romana Hofbauera a Jána Cupera.
2004 absolvoval externé štúdium publicistiky na FHV Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
2007 skončil štúdium masmediálnej komunikácie na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave
2000 - 2015 bol vydavateľom a šéfredaktorom časopisu Extra plus. Je majiteľom vydavateľskej spoločnosti Medialis.
2014 bol moderátorom Diskusného klubu Extra plus.

Ceny
2011 získal výročnú cenu Slovenskej asociácie novinárov za mimoriadny prínos v oblasti vydávania nezávislej a národne orientovanej tlače.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.