Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Cuper / parlament

Doc., JUDr. Ján Cuper CSc.
Právnik, vysokoškolský pedagóg, bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia a Národnej rady Slovenskej republiky

* 25.11.1946 Dubová
motto

vzdelanie

1975 – Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

životopis

Od roku 1975 pôsobil na Katedre všeobecnej teórie štátu a práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, pričom v roku 1989 zastával post prodekana fakulty a angažoval sa v jej odborovej organizácii. V 90-tych rokoch pôsobil aj ako vedúci katedry teórie štátu a práva na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici. Po novembri 1989 pôsobil ako právny poradca vtedajšieho predsedu Matice slovenskej Jozefa Markuša. Na pôde Matice slovenskej sa podielal na príprave Deklarácie o zvrchovanosti Slovenska iniciatíve 61 krokov k slovenskej identite a bol tiež autorom matičného návrhu jazykového zákona. Ján Cuper spolupracoval aj na príprave slovenskej ústavy. Od roku 1990 tiež pôsobil v spolku slovenskej inteligencie Korene a tiež v Spoločnosti pre zahraničné vzťahy.

V roku 1992 bol zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR za HZDS (kandidoval za hlavné mesto Bratislavu). Vo federálnom parlamente bol zvolený za predsedu Ústavnoprávneho výboru Snemovne národov. Podielal sa na príprave zákonov o pokojnom rozdelení Československa a 25.11. 1992 zahlasoval za ústavný zákon o zániku ČSFR. Po rozdelení federácie sa vrátil späť k svojej práci na fakulte. Okrem prednášania a vedeckej práce na fakulte sa venoval publicistike a práci v HZDS a advokátskej praxi.

V parlamentných voľbách na jeseň 1994 bol zvolený za poslanca NR SR za koalíciu Hnutie za demokratické Slovensko – Roľnícka strana Slovenska (kandidoval vo volebnom obvode Západoslovenský kraj, získal 7 086 preferenčných hlasov). V parlamente pracoval v ústavnoprávnom výbore a od decembra 1995 viedol novovzniknutý Výbor NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov. Počas tohto volebného obdobia (1994 – 1998) bol vedúcim slovenskej parlamentnej delegácie pri OBSE. V roku 1997 sa uchádzal aj o post sudcu Ústavného súdu SR.

V septembrových parlamentných voľbách v roku 1998 bol opäť zvolený za poslanca NR SR za HZDS (získal 5 483 preferenčných hlasov). Aj v tomto období pôsobil v Ústavnoprávnom výbore NR SR a vo Výbore NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií štátnych funkcionárov. Za HZDS kandidoval do NR SR aj v roku 2002 (získal 23 443 preferenčných hlasov), ale poslancom sa stal dodatočne až v auguste 2004, ako náhradník za poslanca Sergeja Kozlíka, ktorý sa stal poslancom Európskeho parlamentu. V tomto období bol členom Ústavnoprávneho výboru NR SR. Vo voľbách do NR SR v roku 2006 už nekandidoval a viac sa politicky neangažoval. Po odchode z politiky sa naďalej venuje pedagogickej a advokátskej praxi.

Ocenenia

V roku 1998 mu bol zastupujúcim prezidentom SR udelený Rad Andreja Hlinku I. triedy za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky.

tvorba

Ján Cuper je autorom publikácie Štát a právo v otázkach a odpovediach (1987), viacerých štúdií v domácich a zahraničných odborných časopisoch a odborných článkov.

zdroj

Adamec, V. a kol. : Kto je kto na Slovensku. Bratislava: Konzorcium ENCYKLOPÉDIA, 1991. 236 s. ISBN 80-85226-06-5 http://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocumentVariant?documentVariantId=23844&fileName=tlac_0590.pdf&ext=pdf http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr2002/webdata/slov/tab/tab5/tab5c.htm http://volby.statistics.sk/nrsr/nrsr1998/results/tab5.jsp.htm http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=171003 http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=170873 http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=175611 http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=203228 http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=23 http://www.prezident.sk/?statne-vyznamenania-udelene-v-rokoch-19931998 http://www.nrsr.sk/dl/Browser/DsDocumentVariant?documentVariantId=19823&fileName=roz_14.pdf&ext=pdf

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.