Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Mikuláš Pružinský / vláda

JUDr. Mikuláš Pružinský
Právnik, hospodár, verejný činiteľ, minister financií prvej Slovenskej republiky

* 13.12.1886 Liptovský Mikuláš – Vrbica
+ 31.3.1953 Partizánska Ľupča
vzdelanie

gymnázium v Ružomberku
štúdium práva v Cluji a Budapešti (1909)

životopis

Obdobie medzivojnovej Československej republiky

1921 - podpredseda okresnej organizácie Slovenskej ľudovej strany v Ružomberku
1923 - zvolený za poslanca zastupiteľstva Podtatranskej župy, člen finančnej komisie
1928 - člen okresného zastupiteľstva a okresného výboru v Ružomberku
1929 - zvolený za poslanca Národného zhromaždenia za HSĽS (voleb. kraj Liptovský Mikuláš), člen rozpočtového a živnostensko- obchodného výboru
1935 - zvolený za poslanca Národného zhromaždenia za koalíciu Autonomistický blok na čele s HSĽS (voleb. kraj Liptovský Mikuláš), člen rozpočtového, živnostensko- obchodného a ústavnoprávneho výboru
1938 - zvolený za poslanca autonómneho Snemu Slovenskej krajiny, člen ústavnoprávneho výboru
1939 - vymenovaný za člena autonómnej vlády Slovenskej krajiny a poverený riadením vecí spadajúcich do odboru ministerstva priemyslu, obchodu a živností a poľnohospodárstva (od 20.01. do odvolania 09.03.1939)

Obdobie prvej Slovenskej republiky

14.03.1939 – 4.4.1945 – minister financií Slovenskej republiky vo vládach J. Tisa, V. Tuku a Š. Tisa, počas tohto obdobia bol aj poslancom Snemu Slovenskej republiky, predsedom Jednoty hospodárskeho priemyslu liehovarníckeho na Slovensku a podpredsedom ústredného združenia slovenského priemyslu

08.05.1945 – v emigrácii v opátstve Kremsmünster spolu s ďalšími predstaviteľmi SR podpísal dokument, ktorým sa bezvýhradne podrobil veliteľovi XX. Korpusu III. Americkej armády, generálovi Waltonovi Walkerovi, tento dokument sa považuje za formálny zánik Slovenskej republiky z hľadiska medzinárodného práva

Obdobie povojnového Československa

po skončení vojny bol vydaný do Československa a odsúdený na 7 rokov väzenia. Zomrel 31.03.1953 v Partizánskej Ľupči.zdroj

http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=36298 http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=135149 http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=178717 http://cs.wikipedia.org/wiki/Mikul%C3%A1%C5%A1_Pru%C5%BEinsk%C3%BD

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.