Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Svätoslava Horská / tretí sektor

Mgr. Svätoslava Horská

* 6.06.1968 Trnava
vzdelanie

1988-93 FiF UK Bratislava, prekladateľstvo a tlmočníctvo, jazyk nemecký-slovenský, vedecké informácie a knihoveda, od 2014 FiF UK Bratislava, štúdium III. stupňa

životopis

1987-88 LITA Bratislava,
1995 RRZ – Rozvoj zamestnanosti Bratislava, prekladateľka a tlmočníčka,
1997 Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft Viedeň,
1998 Slovenská obchodná a priemyselná komora, Bratislava, teritorialistka pre Rakúsko a RSFR,
1999 Poisťovňa UNIQA Bratislava, riadenie komunikačných aktivít, CD
2000 Krajský súd Bratislava, akreditácia ako prekladateľka podľa zákona o súdnych znalcoch a tlmočníkoch pre jazyk nemecký,
2006 Európska komisia, akreditácia za tlmočníčku DE-SK, zápis do interinštitucionálneho zoznamu konferenčných tlmočníkov,
2006-08 Tlmočenie pre Európsky Parlament Strasburg, Európsku komisiu Brusel, Európsky súdny dvor Luxemburgsko ako konferenčná tlmočníčka,
od 2009 súdna prekladateľka pre advokátske kancelárie, obchodné spoločnosti a koncerny, notárov, komory, združenia, kanceláriu ombudsmana a občanov so zameraním na: európske právo, obchodné právo, občianske právo, rodinné právo

tvorba

členka SAPT - Slovenskej asociácie prekladateľov a tlmočníkov,
členka Spolku slovenských prekladateľov odbornej literatúry,
členka Slovenského syndikátu novinárov, členka Zboru dobrovoľníkov Zvrchovaného a suverénneho vojenského a špitálneho rádu Sv. Jána z Jeruzaléma, z Rodosu a Malty


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.