Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Hvezdoň Dušan Kočtúch / parlament

Doc., prof., Ing. Hvezdoň Dušan Kočtúch CSc., DrSc.
Ekonóm, národohospodár, vš. pedagóg, bývalý poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR a bývalý poslanec SNR a NR SR

* 31.03.1929 Liptovská Porúbka
+ 20.2.1994 Štrba
vzdelanie

Vysoká škola ekonomická v Bratislave
- London School of Economics
- študijné pobyty: Štát. plánovacia komisia Praha (1955)
Varšava (1957)
Lund (Švédsko, 1957)
Londýn (1968 – 1969)

životopis

Priebeh zamestnaní

1952 – 1970 - Vysoká škola ekonomická v Bratislave
1971 – 1974 - Slovnaft (robotník)
1975 – 1989 - Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva Bratislava
1990 – 1994 - Vysoká škola ekonomická v Bratislave (vedúci katedry
synergie)

Politická kariéra

1968 – 1969 – poslanec SNR
1990 – 1992 – poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia ČSFR (člen predsedníctva FZ, podpredseda výboru FZ pre plán a rozpočet)
1992 – 1994 – poslanec SNR a neskôr NR SR (predseda Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR (neskôr NR SR)a člen Predsedníctva SNR)

Stranícka kariéra

1968 – zvolený za člena ÚV KSČ a ÚV KSS
1970 – vylúčený z ÚV KSČ aj ÚV KSS
1989 – vstupuje do VPN
1991 – vstupuje do HZDS (člen Rady HZDS)

Verejná činnosť:

Do povedomia širšej verejnosti sa dostal v roku 1964 so svojou kritikou direktívne plánovaného hospodárstva , pražského unitarizmu a takisto hospodárskej politiky prezidenta Antonína Novotného. V roku 1968 patril k významným predstaviteľom ekonomickej koncepcie budúcej federácie. Avšak negatívny postoj k okupácii v roku z roku 1968 ho na dlhé obdobie vylúčil z verejného života, dokonca bol aj sledovaný Štátnou bezpečnosťou. Až udalosti v novembri 1989 ho vrátili do verejného života. Opäť mohol prednášať na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, spoluzakladá Nezávislé združenie ekonómov Slovenska (NEZES), ktorého sa stal aj predsedom. Podporoval myšlienky samostatného Slovenska a vypracoval zásady ekonomickej reformy a hospodárskej stratégie nezávislého štátu. V júni 1990 je zvolený za poslanca Snemovne národov Federálneho zhromaždenia za VPN, neskôr sa podieľa na vzniku HZDS. V júni 1992 je zvolený za poslanca Slovenskej národnej rady za HZDS (Volebný kraj Hlavné mesto SR Bratislava, 20 775 preferenčných hlasov). V SNR (neskôr NR SR) zastával post predsedu Národohospodárskeho a rozpočtového výboru SNR. 17.7.1992 svojím hlasom prispel k prijatiu Deklarácie SNR o zvrchovanosti SR a 1.9.1992 zahlasoval aj za Ústavu SR, v ktorej je autorom myšlienky o "sociálne trhovo orientovanom hospodárstve Slovenska". Profesor Hvezdoň Kočtúch zomrel 20.2.1994 v Štrbe, pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Iné aktivity

Predseda Nezávislého združenia ekonómov Slovenska (1989 – 1994), člen vedeckých rád Vysokej školy ekonomickej a Národohospodárskej fakulty, člen Slovenskej ekonomickej spoločnosti pri SAV, 1990 – 1991 – predseda Výboru nezávislých expertov pri vláde SR, 1990 – 1991 člen hospodárskej rady pri vláde ČSFR, člen predsedníctva Matice slovenskej.

Ocenenia:

1.1.2013 mu prezident SR Ivan Gašparovič udelil Rad Andreja Hlinku I. triedy, in memoriam „za mimoriadne zásluhy o vznik Slovenskej republiky, za celoživotné dielo v oblasti rozvoja ekonomickej teórie a hospodárstva Slovenskej republiky“.
tvorba

Dielo:

Autor asi 600 publikácií (v rokoch 1952 – 1991), z toho 19 v zahraničí (Veľká Británia, Francúzsko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, ZSSR, Juhoslávia), knihy Efektívnosť investícií (1959) a ďalších .zdroj

Pešek, J.: Aktéri jednej éry na Slovensku. 1. vyd. Bratislava: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003. 389 s. ISBN 80-7165-417-5 Adamec, V. a kol. : Kto je kto na Slovensku. Bratislava: Konzorcium ENCYKLOPÉDIA, 1991. 236 s. ISBN 80-85226-06-5 wikipedia.sk wikipedia.cz

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.