Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Svetoň / spoločenské vedy

Ján Svetoň
bol vedec, demograf, vysokoškolský pedagóg

* 6.03.1905 Otelu Rosu, Rumunsko
+ 3.4.1966 Bratislava
vzdelanie

Strednú školu absolvoval na Reálnom gymnáziu v Prievidzi v roku 1925.
1931 ukončil dizertáciou zo sociológie štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

životopis

Venoval sa najmä demografickej štatistike a slovenskému vysťahovalectvu do zahraničia. Bol jeden z prvých demografov na Slovensku , ktorí sa ucelene venovali problematike slovenskej demografie a vývoja demografickej štruktúry obyvateľstva v bývalom Uhorsku. Rekonštruoval demografické údaje Slovenska z 18.-19. storočia, analyzoval príčiny a rozsah slovenského vysťahovalectva.

1911 sa spolu s rodičmi presťahoval z Rumunska na Slovensko. Pochádzal z rodiny lesného úradníka, ktorého rodina sa pravdepodobne v 19.storočí vysťahovala z Čiech do rumunského Banátu.
1933 - 1934 bol archivárom grófa Harracha vo Velkém Meziříčí.
1934 bol riaditeľom Štefánikovho kolégia pre slovenských vysokoškolákov v Prahe.
1937- 1939 bol tajomníkom v Československom ústave zahraničnom v Prahe. Po návrate na Slovensko v roku 1939 pracoval vo Vedeckej spoločnosti pre zahraničných Slovákov.
V septembri 1944 začal pracovať v Štatistickom úrade a zúčastnil sa Slovenského národného povstania.
1946 bol vyslaný Slovenským plánovacím a štatistickým úradom ako štatistický expert do Presídľovacej komisie v Maďarsku a v tom istom roku bol ako demografický expert na Mierovej konferencii v Paríži.
1952 bol menovaný za predsedu Slovenského štatistického ústavu.
1952-1966 vedúci Katedry štatistiky na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. 1955-1958 prorektor Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.
1957 docent Vysokej školy ekonomickej v Bratislave.
1964 profesor.
1964 bol spoluzakladateľom Slovenskej demografickej a štatistickej spoločnosti.
1964 vyznamenaný Za vynikajúcu prácu.

tvorba

Dielo:

V časopisoch Náš národ a Slovenská liga:

Svetoň Ján: Štatistická maďarizácia, 1942
Svetoň Ján: Materinská reč a znalosť rečí v dátach maďarských štatistík, 1942
Svetoň Ján: Zmiešaná sobášnosť ako faktor prenárodnenia, 1943
Svetoň Ján: Národy bývalého Uhorska vo svetle štatistík, 1943
Svetoň Ján: Maďarizácia Slovákov v Nýíregyháze, 1943
Svetoň Ján: Aszlayho mapa Uhorska z roku 1830, 1944
Svetoň Ján: Slovenskosť Košíc koncom 19. stor., 1944

Práce o národnostnej politike:

Svetoň Ján: Súpis Slovákov v Maďarsku . Zprávy ŠPŠÚ, Bratislava 1946
Svetoň Ján : Od maďarizácia k reslovakizácii Bratislavy. Slovenská Bratislava I ,1948
Svetoň Ján: Maďarizácia a reslovakizácia, Nové Slovo, Bratislava 1947
Svetoň Ján: Slováci v Maďarsku. Nové slovo, Bratislava 1946
Svetoň Ján: Medzi nami a Maďarmi, Náš národ. č. jún-júl 1949

Štúdie o obyvateľstve:

Svetoň Ján: Znalosť čítania a písania obyvateľstva na Slovensku. Zprávy ŠPŠÚ, Bratislava 1947
Svetoň Ján: Vývoj obyvateľstva za kapitalizmu a v ľudovej demokracii. Ekonomický časopis SAV, roč.I, č. 4, Bratislava 1953
Svetoň Ján: Vývoj triednej štruktúry obyvateľstva Slovenska, Ekonomický časpis SAV, roč.II. č.2, 1956
Svetoň Ján: Obyvateľstvo Slovenska v období krízy feudalizmu a počiatkov kapitalizmu. Ekonomický časopis SAV, roč.I, č. 5-6, 1955
Svetoň Ján: Vysťahovalectvo zo Slovenska za uhorského kapitalizmu, Ekonomický časopis SAV, roč. IV., 1956, č.2
Svetoň Ján: Migračné pohyby obyvateľstva Slovenska v buržoáznej ČSR. Ekonomická časopis SAV, roč. IV, 1956, č.4
Svetoň Ján: Úmrtnosť na Slovensku v rokoch 1850-1945, Sborník ČSAV. Štatistika a demografie, Praha 1959
Svetoň Ján: Obyvateľstvo Slovenska v XVIII. storočí. Demografický zborník SÚS, Praha 1959
Svetoň Ján: Nové črty v reprodukcii obyvateľstva Slovenska. Ekonomický časopis SAV, roč. VII., 1959, č.6
Vývoj nadúmrtnosti mužov v Československu. Zborník ČSAV Statisika a demografie. Praha 1963
Svetoň Ján: Súpis bytov v Bratislave. Zprávy ŠPŠÚ , Bratislava 1947
Svetoň Ján: Mnohodetné rodiny a ich bytové pomery v Bratislave. Sociologický sborník MS, Bratislava 1947
Svetoň Ján: Textové časti Štatistickej príručky Slovenska. Bratislava 1948
Svetoň Ján: Na ceste k socialistickej štatistike. Plánovanie a štatistika, Bratislava 1951
Svetoň Ján: Diskusia o nedostatkoch čs. štatistiky. Plánovanie a štatistika, Bratislava 1951
Svetoň Ján: Demografická štatistika. Skriptá pre VSHV, Bratislava 1952.

Knižné publikácie:

Svetoň Ján: Slováci v Maďarsku. Bratislava: Vydala Spoločnosť pre zahraničných Slovákov, 1942 s.190
Svetoň Ján: Die Slowaken in Ungarn. . Bratislava: Vydala Spoločnosť pre zahraničných Slovákov, 1943 s.208
Svetoň Ján: Slováci v európskom zahraničí. Bratislava: Vydavateľstvo SAV, 1943, s.129
Svetoň Ján: Obyvateľstvo Slovenska za kapitalizmu. Bratislava: Vydavateľstvo SVPL 1958, s.367
Svetoň , Vávra: Reprodukcia obyvateľstva v Československu po druhej svetovej vojne. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1965, s.287
Svetoň Ján: Vývoj obyvateľstva na Slovensku - Výber z diela k nedožitým 65. narodeninám. Bratislava: Nakladateľstvo Epocha 1970, s.265



(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.