Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vojtech Polakovic / výtvarné umenie

Vojtech Polakovic

Vojtech Polakovic
Popredny slovensky ludovy umelec - maliar samouk.

* 19.08.1946 Bratislava
vzdelanie

Vyučil sa za automechanika.
Neskôr vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku a Vysokú školu ekonomickú v Bratislave.
Ašpirantské štúdium absolvoval na Univerzite Komenského v Bratislave.

životopis

Narodil sa v Bratislave-Rači v roľnícko-vinohradníckej rodine ako posledný z piatich detí.
V Rači žije, pracuje a tvorí aj v súčasnosti. Jeho vzťah k maľovaniu pretrváva už od detstva. V prijímacích skúškach na Školu umeleckého priemyslu v Bratislave neuspel, čo radikálne ovplyvnilo jeho profesijný život.

Pracoval v oblasti manažmentu vzdelávania, popri tom sa intenzívne venoval maľovaniu. Absenciu akademického umeleckého vzdelania nahrádza výnimočným talentom. Namaľoval niekoľko desiatok pozoruhodných obrazov. Ako techniku používa najmä olejomaľbu a maľbu akrylom na sololite a na plátne, pričom dosahuje vysokú umeleckú kvalitu. Nemá vyhranený umelecký štýl, čím oslovuje široké spektrum milovníkov umenia. Podnety k tvorbe čerpá najmä zo svojho rodiska. Citlivo zachytáva a obrazom predstavuje Raču a život jej obyvateľov z obdobia nedávnej minulosti i zo súčasnosti, no spracováva aj všeobecné motívy. V maľbe sa pohybuje od vrcholovej insity cez rustikálnu tvorbu, klasický realizmus až po ľahkú abstrakciu. Maľuje krajinu s figurálnymi a animálnymi motívmi, kvetinové zátišia, portréty, akty aj sakrálne výjavy. Jeho tvorba sa vyznačuje osobitým videním reality, impresionistickou metódou zobrazenia a vlastným rukopisom. Niekoľkokrát úspešne samostatne vystavoval doma i v zahraničí.

Drzitel oceneni:

medaila Racianske srdce 2006 ,
cena BSK-medaila Samuela Zochu 2008 ,
Cena primatora Bratislavy 2012 - bronzova socha rytiera Rolanda

tvorba

Vytvorené dielo ho zaraďuje medzi popredných slovenských ľudových umelcov-maliarov.
http://vojtech-polakovic.racan.sk/


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.