Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ladislav Židek / tretí sektor

Ladislav Židek

Ladislav Židek

* 30.10.1955 Rajec
vzdelanie

Absolvoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor humánna genetika.

životopis

Pôsobil v Ústave molekulárnej a subcelulárnej biológie profesora Libora Ebringera.
Zapojil sa vo VPN, KDH a následne SDK do revolučného úsilia v najrôznejších oblastiach pôsobnosti.
Pôsobil ako primátor mesta Rajec.
Založil Domov vďaky a Občianske združenie Srdce na pomoc starý, chorým, mentálne a telesne postihnutým.
Podporil obnovu kostola sv. Ladislava v Rajci a zasadil sa o založenie Cirkevnej základnej školy sv. J.M.Vianneyho a Dcér kresťanskej lásky v Rajci.
Inicioval založenie Občianskeho združenia Ekoenergia a BIOMASY, združenia právnických osôb.
Postavil zámer a projekt výroby a využívania peliet na Slovensku. Vybudoval celý kolektív a Centrálnu spracovateľskú a riadiacu jednotku v Kysuckom Lieskovci.
BIOMASU ako generálny riaditeľ riadi od roku 2000.

Ako projektový manažér manažoval množstvo rozvojových projektov prevažne v obslasti využívania obnoviteľných zdrojov energie, za čo BIOMASA získala dvakrát prestížne ocenenie ENERGY GLOBE AWARD v kategórii NATIONAL, európsku cenu CLIMATE STARR, rakúsku cenu OEGUT Environmental Award a mnohé domáce ocenenia.
Zohral rozhodujúcu úlohu vo vybudovaní efektívneho trhu s drevnými peletami na Slovensku, ktorými sa vykuruje veľké množstvo škôl, nemocníc, obecných úradov, penziónov, sociálnych zariadení, podnikateľských objektov a rodinných domov.

tvorba

kniha: L. Židek a kol.:Vykurovanie drevnými peletami
kniha: L. Židek:Raj(ec) ako kolíska
kniha: L. Židek a kol.:Peletami proti klimatickým zmenám
editor kniha: K. Kříž: Biografia a bibliografia Jána Frivaldského


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.