Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Emil Kopšo / spoločenské vedy

Emil Kopšo

prof. Ing. Emil Kopšo CSs.

* 26.10.1935 Pruské
+ 29.4.1989 Bratislava
životopis

Významný slovenský ekonóm, venoval sa otázkam ekonomiky a geografie cestovného ruchu. Zaslúžil sa o vznik detašovaného pracoviska Obchodnej fakulty VŠE Bratislava v Banskej Bystrici (od 1973).
Stal sa prvým dekanom Fakulty ekonomiky služieb a cestovného ruchu VŠE Bratislava v Banskej Bystrici (1977).
Vedúci autorských kol. a spoluautor vysokoškolských učebníc, autor skrípt. Redaktor a vedúci redaktor Revue cestovného ruchu.

Od roku 1975 pôsobil dve volebné obdobia ako poslanec SNR.
V roku 1974 sa stal zakladateľom a prvým dekanom detašovaného pracoviska Obchodnej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, z ktorého v roku 1977 vznikla Fakulta ekonomiky služieb a cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Zavŕšilo sa tak úsilie, aby v Banskej Bystrici vznikla fakulta ako budúci zárodok Univerzity Mateja Bela.

tvorba

Ekonomika cestovného ruchu /1979

Geografia cestovného ruchu : Vysokošk. učeb. pre štud. odb. Fak. ekon. služieb a cestovného ruchu /1992

Zemepis cestovného ruchu pre 1. a 2. ročník stredných hotelových škôl a stredných ekonomických škôl/ študijný odbor cestovný ruch /1980


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.