Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Michal Ninčák / technika

Ing. Michal Ninčák
elektrotechnický inžinier

* 23.10.1949 Poprad
vzdelanie

1969 – 1973 VŠT Košice, elektrotechnický inžinier v odbore elektrické teplo, svetlo a elektrochémia.
1990 Kurz managementu firmy Kodak (Praha)
1991 Kurz pre technických manažérov na ČVUT Praha

životopis

Od roku 1974 VÚES Brno závod Košice,
Po privatizácii SLOVRES a.s.
1974-1976 Konštruktér
1976-1978 Samostatný konštruktér
1978-1984 Vedúci oddelenia konštrukcie
1984-1989 Vedúci oddelenia vývojovej projekcie
1989-1991 Vedúci Technického úseku
1991 Vedúci Výrobno-technického úseku s pričleneným odborom MTZ a odborom starostlivosti o základné fondy.
1991-1997 menovaný za člena Vedeckej rady na Technickej univerzite v Košiciach
1988-1989 externý vyučujúci na elektrotechnickej fakulte TU Košice
1991 Po privatizácii a vytvorení SLOVRES a.s. Technický riaditeľ
2009 doteraz Technický riaditeľ poverený aj riadením Výrobného úseku
1986 priznaný III.stupeň VTKS
máj 2004 získal s kolektívom pre SLOVRES a.s. Certifikát a Zlatú medailu Slovak Gold za „Bezprevodovkový výťahový stroj SLP315“.

tvorba

Publikačná činnosť: časopis TES- Medzinárodná vedecko-technická spolupráca v oblasti vývoja elektromotorov

Vynálezy (spoluautor):
r.1973-Spôsob elektroforetického nanášania náterových hmôt
r.1981-Svorkovnic.kryt el.stroja točivého v nevýbušnom prostredí
r.1985-Svorkovnicová skriňa
r.1986-Pätka najmä el.stroja toč.s rebrovanou kostrou z oceľového plechu

Technické správy:
Od r.1977 doteraz je autorom 9 Technických správ a spoluautorom 20 Technických správ, ktoré zahŕňajú vývoj asynchrónnych motorov výšky osi H=50-132,H=200-280 a ich modifikácií, vývoj asynchrónnych servomotorov pre prácu v jadrových elektrárňach, motorov pre pohon ventilátorov mimo obálky JE, vývoj generátorov a iných pohonov z oblasti elektrických strojov točivých.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.