Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Ulian / armáda

Jozef Ulian

plk. v. v. Ing. Jozef Ulian CSc.
vojnový veterán

* 16.07.1956 Vranov nad Topľou
vzdelanie

1975 -1979 Vysoká vojenská technická škola
1993 -1993 Netherlands Defense College
1994 -1995 US Army Command & General Staff College
1991 -1996 Vojenská akadémia
1999 -1999 NATO Defense College
hovorí po anglicky, čiastočne rusky a francúzsky.

životopis

V období „studenej vojny“, viac než desať rokov, vykonával veliteľské funkcie v elitnej protilietadlovej raketovej brigáde stálej pohotovosti Západného vojenského okruhu (ČR). V roku 1984, ako jediný veliteľ zahraničnejjednotky, zostrelil raketový terč RM 207 raketou 3M8Mv Ašuluku (ZSSR).
V rokoch 1990 až 1993 odovzdával skúsenosti študentom Vojenskej akadémie.

Po ukončení postgraduálneho štúdia v USA sa podieľal na reforme bezpečnostného sektora samostatnej Slovenskej republiky a na príprave na jej členstvo v európskych a transatlantických zoskupeniach. Ako vedúci pracovník Generálneho štábu riadil podporné programy k dosiahnutiu interoperability Armády SR podľa operačných štandardov NATO, EU a OSN.

V rokoch 1996 až 1997 bol zástupcom náčelníka štábu pre civilno-vojenskú spoluprácu Veliteľstva UNTAES, čím osobne prispel k úspechu tejto misie OSN v Chorvátsku. Ako veliteľ slovenského kontingentu významne pomohol k splneniu strategických cieľov misieUNTAES a koordináciou civilno-vojenských vzťahov dosiahol zlepšenie postavenia Slovákov žijúcich v bývalej Juhoslávii.

V diplomatickej hodnosti 1. tajomník Misie SR pri NATO v Bruseli pracoval na harmonizácii obranného plánovania s NATO a EU. Neskôr, ako vedúci Kontaktného tímu OS SR pri strategickom veliteľstve NATO v SHAPE, dôsledne zastupoval záujmy SR a vynikajúco reprezentoval OS SR v zahraničí.

V roku 2003 a 2004 ako zástupca generálneho riaditeľa sekcie MO SR sa podieľal na tvorbe koncepcie dlhodobého rozvoja obrany a OS SR (Model 2015). Bol vecným spracovateľom návrhu zákona č. 455/2003, riadil “rozvoj lídrov” a usmerňoval „westernizáciu“ vysokého vojenského školstva v SR.

Bol v užšom výbere na pozíciu zástupcu generálneho riaditeľa pre vzdelávanie a kultúru (DG EAC) Európskej komisie v Bruseli.

Je jediným slovenským občanom na zozname expertov OSN na reformu bezpečnostného sektora (UN Rosterof SSR Experts, asof December 2, 2009).

Je autorom niekoľkých monografii a mnohých vedecko odborných článkov z oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky publikovaných doma i v zahraničí. Je spoluautorom knihy Spomienky z vojenských misií, ktorá vyšla vo vydavateľstve Perfekt v novembri 2014.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.