Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Matyšák / manažéri v biznise

Peter Matyšák

Peter Matyšák
popredný slovenský vinár, hotelier a podnikateľ

* 29.02.1952 Nitra
motto

"Nestačí byť dobrým, ale chcieť byť najlepším. "

vzdelanie

1958-1967 - Základná škola v Kravanoch nad/Dunajom
1967-1971 - Stredná Hotelová škola v Piešťanoch

životopis

29.2.1952 narodenie v Nitre
Detstvo strávené v Kravanoch nad/Dunajom
1958-1967 Základná škola v Kravanoch nad/Dunajom
1967-1971 Stredná Hotelová škola v Piešťanoch
Od roku 1970 je ženatý s manželkou Katarínou
1971 narodenie syna Mareka
1971-1973 Základná vojenská služba „prehliadkový prápor Bratislava“ –hodnosť najnižšia, čiže vojak, funkcia významná - štátny pisár
1975 narodenie dcéry Kristíny
1973-1979 hlavný čašník - vedúci strediska Hotel Grand Pezinok
1979-1980 majster odborného výcviku
1980-1981 zástupca vedúceho - hotel Jeleň, Pezinok
1981-1984 riaditeľ hotela na Babe, Pezinok
1984-1986 Zahraničná prax - Rakúsko, čašník
1986-1988 vedúci reštaurácie „u Demoviča“, Pezinok
1988 Súkromník. Štatút súkromne hospodáriaci roľník (vinohradník), poskytovanie služieb v gastronómii.
1989-1991 Bufety: Kramáre, SAV, nemocnica na Klenovej, vlastná výroba
1992-1997- Reštaurácia „Erato“ v budove Slovenského Rozhlasu na Mýtnej 1 v Bratislave, súbežne budovanie vinárskej firmy v Pezinku.
1997-2005 Rozširovanie vinárskej firmy
2003 Výstavba nového vinárskeho podniku, Glejovka, Pezinok
2005 Otvorenie reštaurácie Vinum Galéria Bozen, v Pezinku
a otvorenie hotela na Pražskej ulici v Bratislave
2011 Ešte stále žijem! Hurá!

záujmy

Vinárstvo, šport - aktívne aj pasívne ( futbal, hokej, nohejbal, volejbal), beletria.
Je ženatý s manželkou Katarínou, má syna Mareka a dcéru Kristínu.

zdroj

Peter Matyšák

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.