Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Lednár / regióny

Ing. Peter Lednár CSc.
primátor mesta Zlaté Moravce

* 29.10.1948 Hurbanovo
vzdelanie

1964 - 1968 Gymnázium J. Kráľa Zlaté Moravce
1968 - 1972 Poľnohospodárska univerzita v Nitre
1972 - 1973 Základná vojenská služba

životopis

1973 - 1986 Zakladateľ a riaditeľ závodu Šampiňonáreň Topoľčianky
1985 - ukončenie štúdia ČSAV Praha, titul CSc. fytopatológie
1986 - 1989 Jednotné roľnícke družstvo Hosťovce, vedúci pridruženej výroby
1989 - 1991 riaditeľ - Šampiňonáreň Engeler NSR
1992 - 2005 generálny riaditeľ ABG - Slovensko, nemecká spol.
2005 - 2008 majiteľ a riaditeľ spoločnosti Kvetozel s.r.o.
2008 odborný poradca marketingu poľnohospodárskej výroby /pôsobenie v EU/

zdroj

www.peterlednar.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.