Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ladislav Maťašovský / regióny

Ladislav Maťašovský

Mgr. Ladislav Maťašovský
primátor mesta Galanta


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.