Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Alexander Gerič / divadlo, film, TV

Alexander Gerič

PhDr. Alexander Gerič
bývalý kúzelník, moderátor, autor javiskových a televíznych scenárov a popularizátor moderného kúzelníckeho umenia, v súčasnosti pôsobí ako manažér, pedagóg a autor vzdelávacích projektov

* 8.04.1952 Bratislava
vzdelanie

1983 – 1988 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava
1989 – Filozofická fakulta Univerzity Komenského, rigorózum PhDr., Bratislava
1991 – 1997 – City University Bratislava, manažérske vzdelávanie
samostatné certifikáty: Efektívny manažér, Marketing v praxi, Finančné rozhodovanie a PC, Riadenie ľudí, Riadenie zmien, Riadenie v konkurenčnom prostredí
1993 – The Open University, GB, Profesionálny certifikát v manažmente

životopis

Zamestnania a funkcie:

1973 – 1987 Slovenská televízia Bratislava, technik OTK, samostatný inžinier TV techniky
1971 – 2008 Umelecká činnosť: kúzelník, moderátor, autor scenárov, umeleckých projektov, prezentačných programov, príprava a výchova mladých umelcov.
Člen odborných umeleckých prôt, prednášateľ, lektor.
1982 – dodnes Špeciálne efekty pre javisko, film, televíziu, prezentácie
1987 – 1996 Park kultúry a oddychu Bratislava, šéfdramaturg, programový námestník, riaditeľ organizácie
1992 – 1997 City University Bratislava, manažérske vzdelávanie, odborný lektor, tútor študijných skupín, scriptmarker
1996 – 1997 City University Bratislava, poradca prezidenta
1997 Ibis Acam, kreatívny riaditeľä
1998 - dodnes Ekonomická univerzita Bratislava, fakulta podnikového manažmentu, odborná spolupráca, oponentúra diplomových prác
1997 – 2003 živnostník, vzdelávanie, PR, reklamná a propagačná činnosť
2003 - dodnes AG štúdio Gerič, spol. s r. o., konateľ a generálny riaditeľ – vzdelávacie školiace a tréningové programy, vzdelávanie dospelých, odborné poradenstvo
2004 – dodnes Trnavská univerzita, Teologická fakulta, odborný asistent
2010 - dodnes Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odborný asistent, Riadenie cirkevných a neziskových organizácií

Účasť v ďalších spoločnostiach:
1994 – 1996 Incheba, a.s., člen dozornej rady, člen predstavenstva
1994 – 1998 Bratislavské veľtrhy a výstavy, s.r.o., konateľ
1997 - dodnes Ibis Partner, s.r.o., spolupracovníktvorba

Scenáre:
1979 Kúzlikove dobrodružstvá I. – XVI., PKO Bratislava, scenár, účinkovanie
1980 Škola kúzelníka Alexandra, PKO Bratislava, scenár, účinkovanie
1981 Kúzelná Bimbiáda, spoluautor, účinkujúci, spoluautori Ján Rybárik, Karol Černík
1983 Kúzelník a rozprávky, Istropolis Bratislava, scenár, účinkujúci
1988 Tancuj, čaruj, vykrúcaj, Istropolis Bratislava, scenár, účinkujúci, program s baletným štúdiom Magdalény Thierovej
1977 Deň otvorených dverí, Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava, scenár
1980 Magicfestival Bratislava, PKO Bratislava, medzinárodný festival modernej mágie, spoluautor námetu, projektu, spoluautori PhDr. Pavel Schwarz, PhDr. Jozef Šucha
1980 – 1988 Magicfestival Bratislava, PKO Bratislava, medzinárodný festival modernej mágie, scenár, projekt
1980 Hostia kúzelníka Alexandra, PKO Bratislava, scenár, konferans, účinkovanie, réžia Dr. F. Brestovanský
1980 Gála program Magicfestival Bratislava, PKO Bratislava, scenár, účinkovanie, réžia Dr. F. Brestovanský
1980 – 1988 Gála program Magicfestival Bratislava, PKO Bratislava, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1980 – 1985 Kúzelníci na promenáde, PKO Bratislava, scenár, konferans, účinkovanie
1980 – 1985 Noc mágie, PKO Bratislava, scenár, konferans, účinkovanie
1981 – 1988 Hostia kúzelníka Alexandra, PKO Bratislava, scenár, konferans, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1980 – 1983 Kúzelníci deťom, PKO Bratislava, 1985 – 1988, scenár, konferans, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1984 Arabela príď!, PKO Bratislava, scenár, konferans, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1984 Arabela príď!, 1984, zájazdový program, scenár
1985 – 1988 Kúzelníci deťom, PKO Bratislava, scenár, konferans, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1999 Čisté Vianoce, Sanatórium AT Petržalka, scenár, účinkovanie

Televízna tvorba:
1978 Srdce, TV film, STV, odborná spolupráca, réžia Marta Gogálová
1981 Taký malý bar, seriál STV, účinkovanie, réžia Ivan Krajíček
1982 Hráme sa na hudbu, STV, réžia Pavol Fükö
1982 Sedem otáznikov, STV, účinkovanie, réžia Juraj Takáč
1983 Kúzelník v pekáči, STV, účinkovanie, réžia Ľubomír Štecko
1983 Alexander Show, STV, scenár, konferans, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1983 Mágia, si čarovná, STV, scenár, účinkovanie, réžia Juraj Takáč
1983 To bol Magicfestival..., STV, réžia Ľ. Fifík
1984 Mágia v Bratislave I., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1984 Mágia v Bratislave II., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1984 Svet nemá slzy rád, STV, odborná spolupráca, efekty, réžia Juraj Takáč
1985 Magický festival I., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1985 Magický festival II., STV, scenár, účinkovanie , réžia Ľ. Fifík
1985 Kruhy, STV, účinkovanie, réžia Ervín Očenáš
1986 Hviezdy magického neba I., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1986 Hviezdy magického neba II., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1986 Cesty života, STV, odborná spolupráca, účinkovanie, réžia Juraj Ploskuňák
1986 A pri tom speve, STV, účinkovanie, réžia Pavol Fükö
1986 Cesty života, kúzelník Alexander, STV 6/86, účinkovanie, réžia Juraj Ploskuňák
1987 Hviezdy magického neba I., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1987 Hviezdy magického neba II., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1987 Detektív Karol, STV 6/87, účinkovanie
1988 Hviezdy magického neba I., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1988 Hviezdy magického neba II., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1988 Kúzelník Meliés, STV, účinkovanie, réžia Gejza Kendy
1989 Klub mikromágie I., II., III., IV., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1989 Apríl, apríl, STV, účinkovanie, réžia Pavol Povoda ml.
1990 Klub mikromágie V., VI., VII., VIII., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1990 Aréna talentov, STV, účinkovanie, réžia Rudolf Benko
1991 Klub mikromágie IX., X., XI., XII., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1991 Dunajský pohár, účinkovanie, réžia Štefan Dlugolinský
1991 35 spomienok, STV, réžia Marián Minárik
1991 Taxafras, STV, účinkovanie, réžia Cyril Králik
1992 Klub mikromágie XIII., XIV., XV., XVI., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1992 Music magic I., II., III., STV, scenár, účinkovanie, réžia Emília Páldiová
1992 Klub Rozmarín 2/92, STV, účinkovanie, réžia Anton Majerčík
1992 Nevyzúvajte sa prosím!, STV, účinkovanie, réžia Karol Strážnický
1992 Večer televízneho archívu 10, STV, účinkovanie, réžia Pavol Povoda ml.
1993 Klub mikromágie XVII., XVIII., XIX, XX., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1993 Handrigula, odborná spolupráca, efekty, réžia Ladislav Halama
1994 Klub mikromágie XXI., XXII., STV, scenár, účinkovanie, réžia Ľ. Fifík
1994 Klub mikromágie Vianoce, STV, scenár, účinkovanie, réžia Jozef Brezanský
1994 Kúzelník Tobiáš I., II., TV film, STV, odborná spolupráca, rekvizity, réžia Ľ Fifík
1995 Novoročné vinše, STV, účinkovanie
1995 Silvester 95, STV, Divadlo WEST Bratislava, odborná spolupráca, rekvizity, účinkovanie, réžia Pavel Korec
1996 Večer Ilúzií I., II., III., IV., V., scenár, účinkovanie, réžia Pavol Korec
1996 Konto nádeje, STV, účinkovanie
1996 Kde sa pivo varí, tam sa dobre baví, STV, účinkovanie
1996 Paradoxy, Manilská operácia, VTV, odborná spolupráca, účinkovanie, réžia Ján Tóth
1996 Čo by bolo keby..., STV, odborná spolupráca, účinkovanie
1996 Rodiny v aréne, súťažný cyklus STV, odborná spolupráca, účinkovanie, moderátor Iveta Malachovská
1996 Raňajky s VTV, celoročne, VTV, odborná spolupráca, účinkovanie, moderátor Karol Navrkal
1997 Čo dokáže ulica, STV, účinkovanie, Elena Vacvalová, Oliver Andráši, réžia Jozef Pročko
1997 Všetko je dovolené, STV, účinkovanie, réžia Ivan Paldia
1997 Po škole 9/97, STV, účinkovanie, réžia Ján Zeman
1997 Vtipnejší vyhráva 10/97, STV, účinkovanie, réžia Pavol povoda, ml.
1997 Missis 1997, STV, scenár, scéna, účinkovanie, réžia Miroslav Roganský
1998 Nechajte sa prekvapiť č.1, STV, réžia Stanislav Gurka
1999 Kúzelník Alexander. Magické Vibrácie, STV, scenár, dramaturgia výberu ;Mgr. Daniela Mintálová, réžia výberu Mgr. Ivan Takáč, vyrobené pre Zlatý fond STV
1999 Silvester 1999, TV Luna, odborná spolupráca, účinkovanie s Adrianou Geričovou, moderátor Andy Kraus
2001 Bábovka, STV, účinkovanie, autori Martin Vanek, Igor Adamec
2001 Bútľavka, tajomstvo zrkadla, STV, odborná spolupráca, účinkovanie, réžia Milan Pribiš
2003 Gombík, STV, odborná spolupráca, účinkovanie, réžia Miloš Volný
2003 Krížom, krážom 03/1, STV, účinkovanie, réžia Božena Filová
2004 MM show, 4. 3. 2004 STV Bratislava, účinkovanie, autor Milan Markovič
2004 Reportéri 24/04, STV, účinkovanie, réžia Ľubomír Maláček

Rozhlas:
1988 Čáry máry frk! alebo Určite príde aj kúzelník, Slovenský rozhlas, uvádzanie svojich hostí, spev, réžia Ria Páldiová, námet, výber, zostava Tamara Chlebová
2003 Milánium 13.7., rádio Twist, účinkovanie, moderátor Milan Markovič,
2003 Trojkolka 11.4., Slovenský rozhlas, účinkovanie, moderátorka Viera Benediková
2000 Nočné dialógy 27. 12., Slovenský rozhlas, účinkovanie
2004 Úschovňa, rádio Expres, účinkovanie, moderátor Stano Radič
2007 Nočný pyramída 26. 10., Slovenský rozhlas, účinkovanie, moderátorka Mária Grebeňová – Laczová
2010 Magazín Rádio Slovensko, 14.7. Slovenský rozhlas, účinkovanie, redaktor Roman Bomboš
2011 Magazín Rádia Regina, 3.1. Slovenský rozhlas, Rádio Regina, účinkovanie, redaktorka Janka Bleyová

Film:
1985 Perinbaba, odborná spolupráca, rekvizity, špeciálne efekty, réžia Juraj Jakubisko
1986 Utekajme, už ide!, odborná spolupráca, rekvizity, špeciálne efekty, réžia Dušan Rapoš
1988 Čertovo vrece, TV Film, STV, odborná spolupráca, špeciálne efekty, účinkovanie, réžia Ľubo Kocka
2006 Zima kúzelníkov, odborná spolupráca, réžia Dušan Trančík

Divadlo:
1982 Úsmev ako dar, STV, od 1982 spolupráca, účinkovanie
1983 Úsmev ako dar, STV, prvý koncert Istropolis Bratislava, konferans, účinkovanie, spolukonferans Izabela Pažítková, réžia Ľubo Fifík, Juraj Takáč
1984 Nevyzúvajte sa prosím, spolupráca od roku 1984, účinkovanie, autor Milan Markovič
1989 Faust, Charles Gounod, opera SND, Bratislava, odborná spolupráca, špeciálne efekty, rekvizity, réžia Jozef Bednárik
1997 Missis Slovenskej republiky , Oklamčák Production, odb. spolupráca, scéna, účinkovanie
2004 – 2005 Kremnické gagy, Kremnica, festival humoru, člen akademickej rady, návrhy a hodnotenia programov, účinkovanie
2007 Sen noci svätojánskej, Letné shakespearovské slávnosti, Bratislavský hrad, odborná spolupráca, špeciálne efekty, rekvizity, réžia Ľubo Paulovič

Články:
1996 Manažér ako motivátor, Manažér 1/1996, Ibis partner Slovakia
1997 Riadenie procesu zmeny, Manažér 5/1997, Ibis partner Slovakia
1997 Som nezamestnaný, čo teraz?, 23 častí, Nový čas, rubrika Kariéra, redaktorka Eva Fúriková
1997 Naša stránka, Slovenská poisťovňa , číslo 1., 2., design, príspevky, redakcia
1998 Internet, Duel 12/1998, príspevok
1998 Fascinujúca mágia, Televízia 17/98
2007 Naučte sa komunikovať, Žurnál 27/2007, redaktorka Tina Čorná
Naša stránka, Slovenská poisťovňa 1997, číslo 1., 2., design, príspevky, redakcia

Rozhovory:
1981 Magicfestival 1981, Ľud, 8/1981, rozhovor Peter Šouba
1981 Očarený kúzlami, Svet socializmu, č. 51-52, rozhovor,Štefan Baláž
1981 Kúzelníci na promenáde, Smena, 27.8.1981, rubrika miesto pre dvoch, rozhovor Peter Šouba
1982 Čáry máry fuk, Život, 40/1982, článok Ivica Ondrejičková
1983 Alexander a Arabela, Život, 43/1983, rozhovor L.L.
1983 Tajomstvá neuveriteľna, Smena na nedeľu, 52/1983, rozhovor Marta Moravčíková
1984 Kúzla nie sú žiadne čary, Kamarát, 19/1984, rozhovor Iveta Pospíšilová
1984 Počas tréningu neraz vyšívame, Šport, 30.10.1984, rozhovor Ľudovít Lučanič
1987 Nepozerajte im na prsty, Svet socializmu, 43/1987, rozhovor Elena Králiková
1989 Rozpaky nad cylindrom, Večerník, 19.5. 1989, rozhovor Ondrej Laciak
1989 O prvoaprílových zlomyseľnôstkach, Šport, 1989, rozhovor Ľ. Lučanič
1990 Pomôže kúzelník Alexander?, Pravda, 4.9.1990, článok Oľga Belešová
1990 Keď jubilant zaplače, Ľudové noviny, 18.9.1990, rozhovor Ivan Bielik
1991 Pomôže PKO kúzelnícka palička?, Verejnosť, 9.2.91, rozhovor Dagmar Vanečková
1995 Neberme ľuďom ilúzie, Extra, 8.8.1995, rozhovor Eva Muchová
1996 Nie sú nadprirodzené bytosti, Život 15/96, článok Tibor Michal
1997 Je vraj počítačovým fanatikom, Nový čas, 2.1.1997, rozhovor Eva Fúriková,
1997 Kúzelnícke umenie je veľmi drahý špás, Nový čas, 11.7.97, rozhovor, Eva Fúriková
1997 Je kúzelník klamárom?, Nedeľná Pravda, 40/97, rozhovor Mária Abrahámová
1997 Mágia úspechu, Slovenka, 29.12.97, rozhovor Miroslava Staszová
2000 Alexandrove čáry máry, Senior, 8/2000, rozhovor Igor Turanec

Ocenenia:
1980: Čestná medaila PKO, PKO Bratislava
1983: Doklad za účasť v histórii RND, Radošinské naivné divadlo Bratislava
1985: Čestná plaketa B.Bosca za kultúrnu spoluprácu, Kulturpalast Berlin, DDR
1985: Čestný diplom a pamätná medaila Českého magického svazu, Praha, ČR
1986: Čestná plaketa za kultúrnu spoluprácu, Comune di Cormons, Taliansko
1988: Ocenenie za šírenie kultúry s právom nosiť Zlatú magickú hviezdu, Český magický svaz Praha, ČRzdroj

www.wikipedia.org

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.