Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Kalist / medicína / parlament

Peter Kalist

MUDr. Peter Kalist MPH
lekár - kardiológ, poslanec NR SR, člen SaS

* 9.12.1975 Sirník, Trebišov
vzdelanie

1993 – 1999 Lekárska fakulta Univerzita P.J. Šafárika Košice, všeobecné lekárstvo, doktor medicíny – MUDr.
1999 - 2002 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Atestácia z internej medicíny
2002 – 2007 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, Košice, Atestácia z kardiológie
2004 – 2007 Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Master of Public Health


Jazykové znalosti:

anglický jazyk – pokročilý
maďarský jazyk – mierne pokročilý

životopis

Zamestnanie:

1997 – 2007 doktorand, odborný asistent, III. Interná klinika FNLP a LF UPJŠ Košice
2004 – 2008 vedúci samostatného odboru krízového riadenia zdravotníctva Košického kraja
2007 – súčasnosť kardiológ (2007 - súčasnosť)
riaditeľ polikliniky (2008 – súčasnosť), Pro Care/Pro Sanus a.s.

zdroj

www.strana-sas.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.