Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivan Chaban / medicína / parlament

Ivan Chaban

MUDr. Ivan Chaban MPH
poslanec NR SR, SDKÚ-DS

* 23.12.1950 Zádubnie, Žilina
vzdelanie

1969 SVŠ Žilina – Horný Val 4
1977 LFUK Bratislava, odbor všeobecné lekárstvo
1982 atestácia I.st. psychiatria
1987 nadstavbová atestácia Liečba alkoholizmu a iných toxikománií
1997 atestácia Sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva
2002 Škola verejného zdravotníctva (3r, titul Master of Public health)
2007 atestácia Zdravotnícky manažment a financovanie

Znalosť jazykov:
anglický, ruský

životopis

Zamestnanie:

1.8.1977 – 31.08.1978 NsP Žilina – lekár
1.8.1977 – 31.08.1978 NsP Žilina – lekár
1.9.1978 – 1.12.1989 NsP Žilina – lekár, psychiater
1.1.1990 - 31.12.1991 PK mesto, Žilina – ordinár pre liečbu alkoholizmu a iných toxikománií
1. .1992 - 20.6.1999 PK mesto, Žilina – ordinár pre Drogové závislosti - námestník pre LPS Hlavný odborník MZ SR pre Drogové závislosti ( 1993 – 1997 )
21.6.1999 - 15.1.2004 NsP Žilina – riaditeľ
Krajský odborník pre Drogové závislosti (od 1997-)
16.1.2004 - 30.6.2004 NsP Žilina – primár Centra pre liečbu drogových závislostí
1.7.2004 - 22.12.2004 CPLDZ Žilina, s.r.o – riaditeľ
23.12.2004 Centrum pre liečbu drogových závislostí Žilina - špecializovaná nemocnica - riaditeľ

Rezortné vyznamenanie:
2002 - Medaila akademika L. Dérera – za rozvoj  slovenského zdravotníctva v oblasti organizácie a riadenia zdravotníctva

Spoločenské aktivity:
- Predseda  Odbornej spoločnosti pre liečbu závislostí od psychoaktívnych látok SR
- Predseda Nadácie LÚČ zameranej na prácu so závislými a týranými osobami
- Poslanec mestského zastupiteľstva v Žiline 1990-1994 za Demokratickú stranu
- Poslanec Žilinského samosprávneho kraja za  SDKÚ-DS od r. 2006 (posledné obdobie - 2008-2009 vo funkcii zástupcu predsedu ŽSK)
- Kandidát na poslanca do NR SR v júnových voľbách 2010

Zručnosti:
Výcviky v dynamickej psychoterapii so zameraním na liečbu drogových závislostí, zvládanie sugestibilných techník (hypnóza, autogénny tréning), holistické poradenstvo, terapeutická komunita.

Výcviky napr. v:
Drug prevention and rehabilitation – USA,Florida 1997
International European Drug Abuse Treatment Training Project( Sicília, USA) – 524 hodín – 1994-1997 a.i.

Iné:
Znalec MSSR v odbore zdravotníctva, odvetvie psychiatria ( gerontopsychiatria, Liečba alkoholizmu a iných toxikománií )
Absolvent medzinárodných odborných kurzov v oblasti psychiatrie, psychoterapie, organizácie zdravotníctva.
Spoluautor vysokoškolskej učebnice „ Protidrogová výchova“ – 1999

zdroj

www.ivanchaban.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.