Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Natália Blahová / spoločenské vedy / parlament

Natália Blahová

Mgr. Natália Blahová
poslankyňa NR SR, SaS

* 19.02.1974 Trnava
vzdelanie

1989 – 1992 Gymnázium Jána Hollého, Trnava
1997 – 1999 Univerzita Konštantína Filozofa, Pedagogická fakulta Nitra, odbornosť - pedagogický pracovník, vychovávateľ (pedagogika, psychológia, literatúra, výtvarné umenie)
2006-2009 Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, Katedra sociálnej práce, Bratislava, odbornosť – sociálna práca (sociálna politika, sociálna práca, psychoterapia, manažment)

životopis

Zamestnanie:

2006 – 2010
Sociálna poradkyňa pre náhradné rodičovstvo, sprevádzanie, zastupovanie a právne poradenstvo - Asociácia náhradných rodín

2006 - 2010
Poradkyňa v oblasti náhradného rodičovstva, externá spolupracovníčka OZ Návrat

2006 - 2010
koordinátorka klubu náhradných rodín

2006 - súčasnosť
redaktorka odborného časopisu o náhradnom rodičovstve Nebyť sám

1998-2000
učiteľka, vychovávateľka žiakov na I. a II. st. ZŠ

Politická činnosť:

2006 - 2010 občianska aktivistka so zameraním na práva detí a občianske práva

2010 - súčasnosť
- poslankyňa NR SR za stranu Sloboda a Solidarita
- podpredsedníčka výboru NR SR pre sociálne veci
- externá poradkyňa ministra PSVR pre oblasť rodinnej politiky


tvorba

Publikačná činnosť:

- členka redakčnej rady odborného časopisu
- prispievateľka do médií printového a elektronického formátu
- osvetové a politické komentáre na blogovom portále SME
- nominácia na Novinársku cenu OSF 20O7
- dve nominácie na Novinársku cenu Baroro 2008
- víťazka Novinárskej ceny OSF 2008

zdroj

Natália Blahová, www.strana-sas.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.