Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Martin Poliačik / parlament / politické strany

Martin Poliačik

Martin Poliačik
poslanec NR SR, zakladajúci člen SaS a člen jej Republikovej rady zodpovedný za program strany

* 27.06.1980
vzdelanie

1999 – 2006 Magister filozofie, Trnavská univerzita, Dejiny filozofie, filozofickej
antropológie, metafyziky a ontológie

2003 – 2005 Doplnkové pedagogické štúdium - aprobačný predmet filozofia, Trnavská univerzita, Pedagogika, didaktika a vývinová psychológia

jazykové znalosti:
anglický jazyk – aktívne
nemecký jazyk – mierne pokročilý
španielsky jazyk – pokročilý

životopis

2003 – 2006 Výkonný riaditeľ, Slovenská debatná asociácia, Bratislava
2009 – súčasnosť Učiteľ prírodovedy, vlastivedy, dejepisu, občianskej náuky a etiky, Súkromná základná škola s materskou školou Montessori, Bratislava

zdroj

www.strana-sas.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.