Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Miriam Petráňová / výtvarné umenie

Miriam Petráňová

Miriam Petráňová
fotografka, režisérka

* 10.01.1974 Žilina
životopis

Narodila sa 10.1.1974 v Žiline. Chodila na gymnázium a aktívne sa venovala zjazdovému lyžovaniu. V rokoch 1998-1999 študovala FAMU odbor animovaná tvorba a multimédia. V roku 1999 sa stala víťazkou súťaže o najlepšie fotografické portfólio na Mesiaci fotografie v Bratislave. Vydala sa a rok žila v Luxembursku.

V roku 1999 ukončila magisterské štúdium na VŠMU v Bratislave odbor dokumentárna réžia a v Prahe ročný študijný pobyt na FAMU odbor animovaná tvorba a multimédiá. V rokoch 2003/2005 študovala odbor fotografia v magisterskom štúdium na VŠVU Bratislava, kde pokračuje v doktorandskom štúdiu.


Počas stredoškolských štúdií uverejňuje básne, fejtóny v novinových periodikách; v roku 1992 pracuje v týždenníku Cieľ ako redakčný elév pre oblasť kultúry. Zvíťazila v rokoch 1992-4 v okresnej súťaži o Dúhovú lampu, v kategórii poézia. Od roku 1993 publikuje pravidelne v časopise Dotyky poéziu, kresby a neskôr aj fotografie. Dnes píše externe pre niekoľko časopisov: Dotyky, Romboid, Vlna a publikuje ilustrácie pre niekoľko zahraničných periodík. V roku 2003 získala cenu Divného Janka za literárny prínos časopisu Dotyky, kde pôsobí od roku 2004 v redakčnej rade.


Od roku 1995 pracuje v STV ako režisérka pôvodných dokumentárnych, publicistických filmov. V roku 2000 pracovala v súkromnej televízii LUNA ako režisérka publicistického cyklu Hviezdy prach a v roku 2001 ako režisérka večernej life talk show Fotelka a life hudobného vysielania pre mládež.

zdroj

www.changenet.sk, www.csfd.cz, www.k2studio.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.