Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Martin Krekáč / manažéri v biznise

Martin  Krekáč

Martin Krekáč
prezident Európskeho partnerstva pre verejné stratégie, vedúci partner Jenewein Group

* 3.02.1962 Považská Bystrica
vzdelanie

V roku 1990 dokončil štúdium na Univerzite Komenského v Bratislave, odbor špeciálna a liečebná pedagogika. Vzdelanie si rozšíril absolvovaním viacerých špecializovaných štúdií a stáží doma a v zahraničí.

životopis

Od roku 1990 sa profesionálne venuje strategickému riadeniu a poradenstvu v oblasti ľudského kapitálu, manažérskeho poradenstva a verejných politík. Je chairmanom a vedúcim partnerom strategickej poradenskej spoločnosti Jenewein Group so zameraním na Strategic Management Consulting, ktorá je zároveň integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenskej spoločnosti Amrop so zameraním na Executive Search & Leadership Consulting a poradenskej spoločnosti Fipra so zameraním na Public Affairs & Government Relations.

Zodpovedá za posilňovanie poradenského portfólia skupiny a vytváranie synergických riešení medzi jednotlivými poradenskými spoločnosťami a expertmi z Business Innovation Network (BIN), platformy na vytváranie inovatívnych riešení pre klientov. Zároveň spravuje strategický rozvoj vzťahov vo verejnom sektore a v štátom regulovaných priemyselných odvetviach a napomáha vytváraniu efektívnych partnerstiev a transferu poznatkov medzi súkromným a verejným sektorom. Je rešpektovaným osobným poradcom v strategických otázkach.

Je zakladateľom a prezidentom analytického inštitútu EPPP – European Public Policy Partnership pôsobiaceho v Bratislave a Bruseli, členom viacerých správnych rád a združení, klubov a organizácií doma a v zahraničí, ako aj členom poradných orgánov slovenského parlamentu a vlády. V rokoch 2005 až 2013 bol prezidentom Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) a v rokoch 2006 až 2010 bol členom – radcom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EESC) v Bruseli. Má za sebou niekoľko desiatok odborných vystúpení a rozsiahlu publikačnú činnosť doma a v zahraničí.
zdroj

www.alianciapas.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.