Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ditta Gabajová / hudba

Ditta Gabajová
operná speváčka, učiteľka

* 23.06.1914 Orlov
+ 23.1.2000 Bratislava
vzdelanie

1931 – 1937 Hudobná a dramatická akadémia pre Slovensko, Bratislava
1939 – 1945 súkromné štúdium spevu u G. Kraftovej-Bellovej, Bratislava

životopis

Ditta Gabajová pochádzala z Orlova, kde sa narodila v roku 1914. V roku 1937 absolvovala štúdium na Hudobnej a dramatickej akadémii v Bratislave u J. Egema a tiež dostávala súkromné hodiny spevu u G. Kraftovej-Bellovej. Bola manželkou spisovateľa Ferdinanda Gabaja.
V rokoch 1939 – 1970 bola sólistkou Opery Slovenského národného divadla. Operná speváčka debutovala v roku 1939 ako hosť SND postavou Barbary v Straussvej operete Noc v Benátkach. Prvú opernú príležitosť dostala ako Oľga v Čajkovského opere Eugen Onegin. Od začiatku sa Ditta Gabajová uplatňovala v náročných speváckych úlohách. V 40. rokoch sa prepracovala k veľkým mezzosopránovým úlohám. V rokoch 1942, 1947 a 1955 si zahrala Káču v Dvořákovej opere Čert a Káča. Šírku jej repertoáru dokumentovali aj úlohy Amneris vo Verdiho opere Aida, Cigánky v Holoubkovej Túžbe, Margity vo Wolff-Ferrariho Štyroch grobianoch, Nancy vo Flotowovej Marte. Jej umelecky najbohatšou etapou boli roky 1945 – 1955, keď vytvorila postavu Niklausa v Offenbachovej opere Hoffmanove poviedky, hlavnú postavu v Bizetovej Carmen, Grófku a Pavlínu v Čajkovského Pikovej dáme, Leľu v Musorgského Snehulienke z roku 1947 alebo Martu v d´Albertovej Nížine a jej azda najobľúbenejšiu postavu Dulciney v Massenetovej opere Don Quijote po boku A. Flogla v roku 1947. Operná speváčka mala vo svojom repertoári aj množstvo nezabudnuteľných postáv v dielach slovenských skladateľov, ale stvárnila aj verdiovské postavy: Madalenu v Rigolettovi, Amneris v Aide, Floru v Traviate, Emiliu v Othellovi, Inez v Trubadúrovi a najmä náročnú postavu Eboli v Donovi Carlosovi.
Neskôr sa operná speváčka vrátila k charakterovým postavám Háty a Ľudmily v Smetanovej Predanej neveste, Starenky Burgyjovky a Richtárky v Janáčkovej Jej pastorkyni, Zalačíčky v premiére Suchoňovej Krútňavy, v jeho Svätoplukovi spievala Kňažku Moreny, v Cikkerových operách stvárnila postavy Palugayovej v Jurovi Jánošíkovi, Bočkovej vo Vzkriesení a Zlodejky v Mistrovi Scroogeovi.
Velky uspech a obdiv si zozala za titulnu rolu v Bizetovej Carmen.
Vyšší mezzosoprán Dity Gabajovej vynikal príjemným zafarbením a veľkým rozsahom, celé desaťročia patrila k pilierom slovenskej opery a nezabudnuteľným zjavom slovenského interpretačného umenia.
Ditta Gabajová vystupovala aj na koncertoch, v bratislavskom rozhlase nahrala známe operné árie. Preklada libretá opier z českého jazyka (L. Janáček: Líška Bystrouška, J. Pauer: Zuzana Vojířová) a piesne nemeckých a anglických skladateľov. Pedagogicky pôsobila na Konzervatóriách v Bratislave a v Žiline. Bola Členkou výboru Zväzu slovenských dramatických a filmových umelcov. V roku 1965 sa stala zaslúžilou členkou SND.
Do dôchodku odišla operná speváčka v roku 1970, zomrela 23. januára 2000 v Bratislave.

Ocenenia:

1965 zaslúžilá členka SND

tvorba

1939 Barbora (J. Strauss / Noc v Benátkach)
1939 Oľga (P. I. Čajkovski / Eugen Onegin )
1942, 1947, 1955 Káča (A. Dvořák / Čert a Káča)
1944 Cigánka (Holoubek / Túžba)
1944 Margita (E. Wolff-Ferrari / Štyria grobiani)
1945 Nancy (F. von Flotow / Marta)
1945 Háta a Ľudmila (B. Smetana / Predaná nevesta)
1945 Carmen (G. Bizet / Carmen)
1946 Grófka a Pavlína (P. I. Čajkovski / Piková dáma
1946, 1955 Starenka Burgyjovka a Richtárka (L. Janáček / Jej pastorkyňa)
1947 Leľa (M. P. Musorgský / Snehulienka)
1947 Dulcinea (J. Massenet / Don Quijote)
1949 Zalačíčka (E. Suchoň / Krútňava)
1951 Marta (E. d´Albert / Nížina)
1954 Palugayová (J. Cikker / Juro Jánošík)
1962 Bočková (J. Cikker / Vzkriesenie)
1963 Zlodejka (J. Cikker / Mister Scrooge)

Amneris (G. Verdi / Aida)
Eboli (G. Verdi / Don Carlos)
Niklaus (J. Offenbach / Hoffmanove poviedky)
Madalena (G. Verdi / Rigoletto)
Flora (G. Verdi / Traviata)
Emilia (G. Verdi / Othello)
Inez (G. Verdi / Trubadúr)
Kňažka Moreny (E. Suchoň / Svätopluk)

zdroj

Lexikón slovenských žien, Slovenská národná knižnica, Martin, 2003, s. 65; www.kniznica.lubovna.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.