Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Paštéka / divadlo, film, TV

Jozef Paštéka

Doc. Jozef Paštéka ArtD.
scenárista,režisér,dramaturg

* 4.05.1948 Žilina
vzdelanie

1963 - 1966 SVŠ Čadca
1966 - 1971 VŠMU, Bratislava, Divadelná fakulta, Katedra filmovej a televíznej dramaturgie

životopis

Slovenský scenárista, režisér, dramaturg a pedagóg Doc. Jozef Paštéka, ArtD. sa narodil v roku 1948 v Žiline. Divadelnú fakultu vyštudoval na VŠMU v Bratislave.
V rokoch 1972 - 1980 bol dramaturgom Československej televízie v Bratislave. Ďalších desať rokov pôsobil ako dramaturg Slovenskej filmovej tvorby. V rokoch 1992 - 2001 pôsobil ako pedagóg na Filmovej fakulte VŠMU v Bratislave.
Ako scenárista a dramaturg pripravil množstvo hraných titulov, spolupracoval so scenáristami a režisérmi O. Šulajom, J. Filipom, D. Mitanom, P. Jarošom, P. Hasprom, M. Pietrom, J. Budským, M. Hollým, Š. Uhrom, J. Herzom a najmä s J. Jakubiskom.
Pre divadlo napísal libreto muzikálu Adam Šangala v réžii Jozefa Bednárika.

Prierez kariéry:

1972 - 1980 Československá televízia Bratislava, dramaturg
1980 - 1990 Slovenská filmová tvorba, Koliba, dramaturg
1992 - 2001 VŠMU, Filmová fakulta, pedagóg

Ocenenia:

1977 Výročná cena ČST, Osobitné čestné uznanie na FČSF v Ústí nad Labem
1981 Cena Unicef v Belehrade
1981 Cena Zväzu československých novinárov
1981 Cena festivalu Plzeň
1983 La Fenice d´oro, 40. MFF v Benátkach
1984 Nominácia Academy Award Motion Pictures and Sciences Oscar
1984 Cena Martina Friča
2012 Platinová cena Remi Award ­ 45th International independent film festival World Fest Houston, USA

tvorba

Televízia:

1970 Brat (r. E. Šinko) TV film - scenár
1972 Adam Šangala I - III (r. K. Spišák) TV triptych - scenár
1973 Dynamit (s. D. Mitana, r. P. Haspra) TV inscenácia - dramaturgia
1973 Blízki cudzí ľudia (s. J. Gavalcová, r. P. Haspra) TV inscenácia - dramaturgia
1974 Don Juan alebo láska ku geometrii (s. J. Filip, r. P. Mikulík) TV inscenácia - dramaturgia
1974 Veľké pokušenie (r. M. Hollý) TV film - scenár
1975 Frndolína (r. Ľ. Fifik) TV inscenácia - dramaturgia
1976 Plukovník Chabert (s. D. Mitana, r. M. Pietor) TV inscenácia - dramaturgia
1977 Ako sa Vinco zaťal (s. O. Šulaj, r. J. Lihosit) TV film - dramaturgia
1977 Americká tragédia I - III (r. S. Párnický) TV triptych - dramaturgia
1978 Vládca Oidipus (r. J. Budský) TV inscenácia - dramaturgia
1978 Vojna a mier (r. J. Budský) TV inscenácia - dramaturgia
1978 Višňový sad (r. J. Budský) TV inscenácia - dramaturgia
1979 Anonym (r. J. Lihosit) TV film - scenár
1979 Chlapec z majera (s. O. Šulaj, r. S. Párnický) TV film - dramaturgia
1980 Ako listy jedného stromu (s. A. Vášová, r. V. Kavčiak) TV film - dramaturgia

Film:

1981 Kosenie jastrabej lúky (s. S. Rosenberg, r. Š. Uher) celovečerný hraný film - spolupráca na scenári
1983 Muž nie je žiadúci (r. J. Zachar) celovečerný hraný film - scenár
1983 Zbohom, sladké driemoty (s. S. Rosenberg, r. V. Kavčiak) celovečerný hraný film - dramaturgia
1983 Tisícročná včela (s. P. Jaroš, J. Jakubisko, r. J. Jakubisko) celovečerný hraný film plus 4-dielna TV verzia - dialógy, dramaturgia
1984 Sladké starosti (r. J. Herz) celovečerný hraný film - námet, scenár (spolu s M. Ležákom)
1986 Utekajme, už ide (s. J.Heriban, J. Slovák, r. D. Rapoš) celovečerný hraný film - dramaturgia
1987 Južná pošta (s. J.Heriban, J. Slovák, r. S. Párnický) celovečerný hraný film – dramaturgia
1987 Pehavý Max a strašidlá (r. J. Jakubisko) celovečerný hraný film - spoluautor scenára s J. Dietlom
1989 Sedím na konári a je mi dobre (r. J. Jakubisko) celovečerný hraný film - scenár spolu s J. Jakubiskom
1990 V meste plnom dáždnikov (s. K.Hlávka, r. J. Jarábek) celovečerný hraný film - dramaturgia
1991 Indonézia I - VII (r. P. Bolerázsky) dokumentárny TV seriál - scenár
1991 Lepšie byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý (r. J. Jakubisko) celovečerný hraný film - dialógy
1993 Fontána pre Zuzanu 2 (r. D. Rapoš) celovečerný hraný film - scenár
1995 Ruský román (r. A. Makedonskij) celovečerný hraný film - dramaturgia
1998 Záhrada chobotnice (r. R. Ziegler) dokumentárny film - scenár a sprievodné slovo
2001 Dážď padá na naše duše (r. V. Balco) celovečerný hraný film - námet a scenár
2009 Mŕtvola musí zomrieť (celovečerný hraný film, komédia), Trigon production a Slovenská televízia
– námet, scenár a réžia
2010 GEN, sk. JURAJ PECHAN, onkologický chirurg,(dokumentárny film), Trigon production a Slovenská televízia - námet, scenár a réžia

Divadlo:

2003 Adam Šangala (r. J. Bednárik) DAB Nitra – libreto muzikálu

Texty:

2000 Scenár: Od autorskej reflexie ku kreatívnosti. Habilitačná prednáška na získanie titlu Docent. Publikované v časopise KINO/IKON 2000, č. 1, s. 23 - 28.
2001 Zberatelia, vykladači, hráči. Dizertačná práca na udelenie hodnosti Artis doctor. Publikované v časopise KINO/IKON 2001, č. 2, s.101 - 117.

záujmy

film, literatúra, divadlo

zdroj

F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 389.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.