Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Jozef Frank-Zemplínsky / hudba

Jozef Frank-Zemplínsky
hudobný skladateľ

* 4.09.1920 Humenné
+ 6.1.1974 Mníchov (NSR)
vzdelanie

1933 – 1941 gymnázium, Spišská Nová Ves
1941 – 1942 Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

životopis

Základy hudobnej teórie a hry na klavíri a harmonike získal Jozef Frank-Zemplínsky v Humennom od matky. V rokoch 1933 - 1941 študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a súčasne sa súkromne učil hre na husle a klavíri. V rokoch 1941 - 1942 absolvoval štyri semestre na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
V roku 1942 sa stal hudobníkom z povolania. Často vystupoval v slovenskom rozhlase a v rokoch 1946 - 1949 sa vypracoval na externého sólistu. So svojou kapelou popularizoval slovenskú tanečnú pieseň a rozširoval estrádny žáner na Slovensku. Postupne sa vypracoval na jedného z najlepších swingových interpretov.
Neostal len pri hraní, ale v duchu rozvoja svetovej tanečnej hudby vytvoril množstvo pozoruhodných kompozícií, ktoré sa zaradili do zlatého fondu slovenskej tanečnej a populárnej hudby. Texty mu písal Otto Kaušitz, Vít Ilek, Július Mazanec a ďalší.
Jozef Frank-Zemplínsky skomponoval vyše sto tanečných piesní. Medzi interpretov jeho skladieb patrili Viera Racková, Bea Litmanová, Viera Palatová, Melánia Olláryová, Gabriela Hermelyová, ale predovšetkým František Krištof Veselý, ktorý bol aj jeho dobrým priateľom.
Ktože by z dnešných šesťdesiatnikov nepoznal v 50. rokoch populárne tango Skôr než odídeš..., naspievané nie menej populárnym Františkom Krištofom Veselým? Táto skladba bola vydaná aj v maďarskej a nemeckej verzii. V zahraničí mala úspech aj pomalá rumba Modré pobrežie. Z poliek najväčší úspech zožala Fašiangová polka, ktorá sa zaraďuje medzi najlepšie diela a pre svoju všeobecnú popularitu zľudovela. Okrem nich treba spomenúť ďalšie, nie menej známe piesne, ako sú: Trošku ty a trošku ja, Odbilo veľa hodín, Ja viem všetko, Pošepkaj mi tíško, Karambo Pedro a mnoho iných.
Jozef Frank-Zemplínsky napísal aj niekoľko výrazných a technicky náročných skladieb pre harmoniku. Je autorom dvoch operiet a muzikálov.

tvorba

Tanečné piesne:

Kráčam v rytme. Bratislava 1945
Album tanečných piesní. Bratislava 1946
Milión sŕdc. Bratislava 1946
Pošepkaj mi tíško. Bratislava 1946
Hmla šedivá. Bratislava 1947
Ja by som ti chcel spievať tango. Bratislava 1947
Sklamanie, Bratislava 1947
Skôr než odídeš... Bratislava 1947
Odkiaľ vás poznám? Bratislava 1951
Trošku ty a trošku ja. Bratislava 1947
Čo je s vami dievčatá?
Neodtajíš
Noc v Paríži
Odbilo veľa hodín
Oduč sa to, môj milý
Pošepkaj mi tíško
Strapatá hlavička
Valéria

Budovateľské piesne:

Pieseň brigády
Pieseň nováčkov
Vpred za pokrokom

Estrádna hudba:

Karneval
Manuella
Traja mušketieri

Opereta:

Cyprián Hriešnik

Hudobná veselohra:

Ďaleká cesta. Bratislava 1950

Muzikál:

Skôr než odídeš (libreto Otto Kaušitz)

zdroj

www.mestohumenne.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.