Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Richard Raši / medicína / parlament / regióny

Richard Raši

MUDr. Richard Raši MPH
poslanec NR SR, bývalý minister zdravotníctva SR, SMER-SD, primátor mesta Košice

* 2.04.1971 Košice
vzdelanie

Lekárska fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

2004 titul Master of Public Health, Slovenská zdravotnícka univerzita

životopis

V roku 2010 bol zvolený za primátora mesta Košice.

Richard Raši bol do pozície ministra zdravotníctva vymenovaný 3. júna 2008, keď vo funkcii nahradil Ivana Valentoviča.

Bývalý riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa špecializoval v odbore chirurgia. Od roku 1995 pracoval na klinike úrazovej chirurgie v košickej fakultnej nemocnici L. Pasteura. Ako špecialista na úrazovú chirurgiu tu pôsobil deväť rokov. Neskôr pôsobil tri roky ako námestník riaditeľa pre liečebno-preventívnu starostlivosť pre chirurgické odbory. Za riaditeľa Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave bol vymenovaný v marci 2007, z funkcie odstúpil po vymenovaní za ministra zdravotníctva SR.

Traumatológ Richard Raši pôsobil v rokoch 2000 - 2003 ako lekár ženského hokejového reprezentačného tímu.

V roku 2004 získal titul Master of Public Health na Slovenskej zdravotníckej univerzite.
Richard Raši sa zúčastnil na viacerých odborných stážach vo Francúzsku, Švajčiarsku, v Spojených štátoch amerických a vo Švédsku. Naďalej externe študuje biomedicínu a pôsobí ako člen vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Richard Raši je ženatý, má dve dcéry.

zdroj

Foto: SITA

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.