Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Edita Nemcová / spoločenské vedy

Edita Nemcová

Ing. Edita Nemcová PhD.
riaditeľka Prognostického ústavu SAV

* 2.09.1954 Bratislava
vzdelanie

1974 - 1978 Vysoká škola Ekonomická, Bratislava, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, špecializácia priemysel
1996 - 1998 ašpirantské štúdium, Prognostický ústav SAV, Bratislava

Znalosť jazykov:

nemecký - aktívne (štátna jazyková skúška)
anglický - aktívne
maďarský - aktívne
ruský - aktívne

životopis

Inžinierka Edita Nemcová je riaditeľkou Prognostického ústavu SAV v Bratislave. Je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, fakulty ekonomiky a riadenia výrobných odvetví, so špecializáciou na priemysel. Po skončení štúdia v roku 1978 pracovala na Generálnom riaditeľstve OD PRIOR a v ďalších obchodných podnikoch.
Od roku 1989 pracuje v Prognostickom ústave SAV v Bratislave, kde v rokoch 1996 - 1998 absolvovala ašpirantské štúdium. Na pozíciu riaditeľky Prognostického ústavu nastúpila v marci 2008.
V septembri 1999 absolvovala Edita Nemcová študijný pobyt vo Veľkej Británii na Wadham College v Oxforde, ktorý bol dotovaný Open Society Foundation v rámci Oxford Colleges Hospitality Scheme for Eastern European Scholars.
V rokoch 2000 - 2002 bola členkou Negociačnej skupiny č. 15 - priemyselná politika pri Ministerstve hospodárstva SR.
V období 2004 - 2007 bola národnou koordinárkou projektu COSTA-22 a v rokoch 2007 - 2008 zodpovednou riešiteľkou projektu EURO-COOP za Prognostický ústav SAV.

Prierez kariéry:

* od marca 2008 Prognostický ústav SAV, Bratislava, riaditeľka
* 1989 - 2008 Prognostický ústav SAV, Bratislava, vedecká pracovníčka
* 1988 - 1989 IMEX (od roku 1989 premenovaný na IMPEX), Bratislava, oddelenie obchodnej politiky
* 1983 - 1987 PRIOR, dovoz - vývoz, Bratislava, oddelenie „Výmenné akcie medzi obchodnými domami krajín RVHP“
* 1980 - 1982 URBION, Bratislava, kabinet urbanistickej ekonómie
* 1978 - 1979 Generálne riaditeľstvo OD PRIOR, Bratislava, oddelenie kontroly

tvorba

Ing. Nemcová, PhD. je autorkou 38 publikácií.

- 10 v domácich karentovaných časopisov
- 1 v zahraničných časopisoch
- 3 kapitoly vo vedeckých monografiách
- 18 v domácich časopisoch a v recenzovaných zborníkov

Je autorkou monografie Priemyselná politika v krajinách Európskej únie z roku 1998.

Zúčastnila sa na 6 domácich a 4 zahraničných projektoch.

zdroj

Ing. E. Nemcová, PhD.; Slovenská akadémia vied

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.