Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 František Vnuk / spoločenské vedy

František Vnuk
exilový historik, publicista, technik a vysokoškolský profesor, docent metalurgie

* 8.04.1926 Červený Hrádok (okr.Zlaté Moravce)
vzdelanie

Vysoká škola banícka, Ostrava
Vysoká škola technická USA (Institute of Technology)
1955 – 1960 Univerzita Adelaide, štúdium histórie

životopis

František Vnuk sa narodil v roku 1926 v Červenom Hrádku pri Zlatých Moravciach. Po maturite v roku 1946 začal študovať banské inžinierstvo na Vysokej škole baníckej v Ostrave. V roku 1949 emigroval do Rakúska, o rok neskôr odišiel do Austrálie, kde sa usadil v meste Adelaide. K rozhodnutiu odísť zo Slovenska ho viedlo politické presvedčenie, ktoré sa nezhodovalo s vtedajším jediným a oficiálnym, teda komunistickým názorom v bývalom Československu.
Po dokončení vysokoškolského štúdia v Austrálii sa stal asistentom na Institut of Technology a v roku 1955 získal titul docenta. Súčasne študoval aj históriu a politické vedy na University of Adelaide. Od roku 1970 spolupracoval so Svetovým kongresom Slovákov. Po roku 1989 sa vrátil na Slovensko a stal sa pedagógom na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohoslovenckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.
Vedecká a publikačná činnosť Františka Vnuka je zameraná na cyrilometodské obdobie, na novodobú históriu Slovenska a históriu Katolíckej cirkvi na Slovensku. Slovenský historik je autorom mnohých publikácií, okrem iných napísal Dedičstvo otcov, Dokumenty o postavení katolíckej cirkvi na Slovensku v rokoch 1945 - 1948, Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch 1949 - 1951 a iné. Väčšina jeho diel odsudzuje Slovenské národné povstanie a naopak pozitívne sa vyjadruje k vojnovému slovenskému štátu, kritický postoj má k Česko-Slovensku. Práve pre jeho postoje často vyvolávajú u čitateľov i odbornej verejnosti polemiky. Jeho publikácie sa týkajú aj cirkevnej histórie. Významné ocenenie mu udelil pápež Ján Pavol II., ktorý ho povýšil na rytiera rádu Gregora I. Veľkého.
V súčasnosti František Vnuk žije a pracuje striedavo na Slovensku a v Austrálii.

Ocenenia:

Rytier rádu Gregora I. Veľkého

tvorba

1964 Neuveriteľné sprisahanie
1965 Sedemnásť neúrodných rokov
1967 Dr. Josef Tiso, President of the Slovak Republic
1975 Slovenská otázka na Západe v rokoch 1939 – 1940
1987 Rebelanti a suplikanti (Lakewood)
1991 Dedičstvo otcov
1995 Slovensko v rokoch 1945 - 1948
2003 Príručný slovník kresťanstva
2006 Katolícka cirkev v 20. st. na Slovensku a vo svete
Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch 1949 - 1951
Popustené putá: Katolícka cirkev na Slovensku v období liberalizácie a nástupu normalizácie: 1967 - 1971

zdroj

Matica slovenská

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.