Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Vladimír Puchala / spisovatelia / manažéri v médiách

Vladimír Puchala

Mgr. Vladimír Puchala
spisovateľ, publicista, manažér

* 26.11.1967 Krompachy
vzdelanie

1986 gymnázium, Krompachy
1989 - 1994 Filozofická fakulta Univerzity P. J. Šafárika, Košice

Študijné pobyty:

University of East Anglia, Norwich
University of Tennesse, USA

životopis

Spisovateľ, básnik, publicista, manažér Mgr. Vladimír Puchala sa narodil v Krompachoch. Vyštudoval slovenčinu a angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove (1989 - 1994). Absolvoval študijné pobyty na University of East Anglia v Norwichi a University of Tennesse v USA.
V rokoch 1994 - 1998 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte UPJŠ a na Fakulte humanitných a prírodných vied PU v Prešove, kde sa venoval súčasnej a svetovej literatúre, teórii literatúry a literárnej kritike. V období 1998 - 1999 pracoval ako redaktor Literárneho týždenníka.
Od roku 1998 bol riaditeľom regionálneho štúdia Slovenského rozhlasu v Košiciach a od decembra 2003 programovým riaditeľom a štatutárom Slovenského rozhlasu v Bratislave.
Od roku 2007 pracoval ako vedúci komunikácie v Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s., v septembri 2007 sa stal riaditeľom stratégie v Tlačovej agentúre SR (TASR) v Bratislave.
Literárne sa začal prejavovať koncom 80. rokov, keď svoju poéziu uverejňoval v časopise Dotyky a v rozhlase. Patril k najprogresívnejším zjavom mladej slovenskej literatúry 90-tych rokov. Stal sa laureátom celého radu literárnych súťaži v poézii, próze i preklade. Jeho poetika, postavená na dravosti, sviežom videní skutočností a obrazovej nasýtenosti, je blízka tvorbe jeho súputníka Jozefa Urbana. Básnicky debutoval knihou Anjeli na špičke ihly (1994), za ktorú získal Cenu Ivana Krasku. Druhá zbierka - pásmo Voľné ticho získala ocenenie Literárneho fondu a Cenu Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov. V roku 2001 vydal tretiu knihu Ihly v kope sena. Básne publikoval v renomovanom americkom literárnom časopise Prairie Schooner. Výber jeho tvorby vyšiel v angličtine v antológii Not Waiting for Miracles a poľštine v Antológii súčasnej slovenskej literatúry.
Je autorom 300 dielneho rozhlasového seriálu Regina, detského rozhlasového muzikálu, scenárov televíznych dokumentov, literárnych a umeckých rozhlasových pásiem, reportáží, esejí a literárnokritických textov. Príležitostne prekladá a píše piesňové texty.
Vladimír Puchala má 3 dcéry, žije v Bratislave.

Ocenenia:

Cena Ivana Krasku za najlepší debut (Anjeli na špičke ihly)
Cena v súťaži Slovenského literárneho fondu (Voľné ticho)
Cena Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov (Voľné ticho)

tvorba

Poézia:

1994 Anjeli na špičke ihly
1996 Voľné ticho
2001 Ihly v kope sena
Not Waiting for Miracles (básne v antológii v angličtine)
Súčasná slovenská literatúra (básne v antológii v poľštine)
Básne v renomovanom americkom časopise Prairie Schooner (USA)

- tvorba pre rozhlas a televíziu
- publikácia v literárnych a literárnovedných časopisoch
- ocenenia na mnohých literárnych súťažiach

záujmy

K záľubám Vladimíra Puchala patrí beh na dlhé trate.

zdroj

Mgr. Vladimír Puchala

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.