Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ondrej Dostál / spoločenské vedy / parlament

Ondrej Dostál

Mgr. Ondrej Dostál
poslanec NR SR, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)

* 5.04.1971 Bratislava
vzdelanie

Filozofická fakulta UK, Bratislava

životopis

Ondrej Dostál vyštudoval filozofiu a sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 1993 – 1998 pôsobil ako vnútropolitický komentátor denníka SME. V rokoch 1998 – 2001 bol hovorcom Demokratickej strany. Od roku 2001 je riaditeľom Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika. Zaoberá sa problematikou sociálnej politiky, občianskej spoločnosti, národnostných menšín a niektorými aspektmi Európskej únie. V súčasnosti je tiež podpredsedom Občianskej konzervatívnej strany (od roku 2005) a poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto (od roku 2002). Je koordinátorom Iniciatívy proti európskej ústave.

Odborné aktivity:

- spolupráca s Nadáciou Sándora Máraiho a Inštitútom pre verejné otázky - kapitoly o národnostných menšinách v Súhrnných správach o stave spoločnosti (od roku 1995) a spoluautorstvo kapitol o sociálnej politike (2003)
- monitorovanie a analýza situácie národnostných menšín v SR v rámci projektov Nadácie Milana Šimečku a Project on Ethnic Relations (1994 – 1996)
- člen výskumného tímu projektu Oral History: Malé dejiny česko-slovenských vzťahov, Nadácia Milana Šimečku (1993)

tvorba

Je spoluautorom publikácií Ku koreňom nenávisti v slovenských médiách (1993) a Menšiny v zrkadle dvoch volebných období. Porovnanie postavenia národnostných menšín vo volebných obdobiach 1994 – 1998 a 1998 – 2002 (2002). Od roku 1995 pravidelne spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky – pre Súhrnnú správu o stave spoločnosti pripravuje kapitoly o národnostných menšinách a sociálnej politike. Pravidelne publikuje vo viacerých médiách.

Zoznam publikovaných prác (vybrané):

1993 Dostál, O. - Fialová, Z. - Vašečka, M.: Ku koreňom nenávisti v slovenských novinách, Nadácia Charty 77, Bratislava
1996 Dostál, O.: Menšiny, In: Bútora M. - Hunčík P. (ed.): Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Nadácia Sándora Máraiho, Bratislava
1995 Dostál, O.: Od konfrontácie k rezervovanosti, Quo vadis, Slovensko? (Revue o človeku, spoločnosti a kultúre) č. 1/1995
1997 Dostál, O.: Menšiny, In: Bútora, M. (ed.): Slovensko 1996. Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1997, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
1996 Dostál, O.: Prístup maďarských strán na Slovensku k problematike autonómie a menšinovej samosprávy, Quo vadis, Slovensko? (Revue o človeku, spoločnosti a kultúre) č. 1/1996
1996 Dostál, O.: Die Stellung der nationalen Minderheiten in der Slowakei, SÜDOST EUROPA 3/1996
1996 Dostál, O.: Sociálna reforma a jej hodnotovo-postojový kontext, Sociológia, 28, 1996, č. 6
1997 Dostál, O.: Slovensko na konci storočia územnosprávnych reforiem, Quo vadis, Slovensko? (Revue o človeku, spoločnosti a kultúre) č. 2/1997
1997, 1998 Dostál, O.: Národnostné menšiny, In: Bútora, M. - Ivantyšyn, M. (ed.): Slovensko
1997, 1998 Súhrnná správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 1998, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
1998 Dostál, O.: Hra o pravidlá hry, mesačník OS 98/2
1998 Dostál, O.: Čo s našimi Maďarmi? (a iné otázky), mesačník OS 98/5
1998 Dostál, O.: Koniec koalícií na Slovensku?, mesačník OS 98/7
2000 Dostál, O.: Národnostné menšiny, In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2000. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
2001 Dostál, O.: Národnostné menšiny, In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2001. Súhrnná správa o stave spoločnosti. Inštitút pre verejné otázky,Bratislava
2002 Dostál, O.: Národnostné menšiny, In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
2002 Dostál, O.: Občianska spoločnosť, In: Vízia vývoja SR do r. 2020. Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
2002 Dostál, O. – Ondruchová, M. – Némethová, D.: Menšiny v zrkadle dvoch volebných období. Porovnanie postavenia národnostných menšín vo volebných obdobiach 1994 – 1998 a 1998 – 2002, Nadácia Občan a demokracia. (Minority Rights Group – Slovakia). Bratislava
2003 Dostál, O.: Národnostné menšiny, In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
2003 Dostál, O. – Gonda, P. – Thomay, M.: Sociálna politika, In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2003. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
2005 Dostál, O.: Národnostné menšiny, In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
2005 Dostál, O. – Gonda, P.: Sociálna politika, In: Kollár, M. – Mesežnikov, G. (ed.): Slovensko 2004. Súhrnná správa o stave spoločnosti, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
2005 Dostál, O.: Legislatívny rámec dobrovoľníctva v Slovenskej republike, In: Marošiová, L. – Majchrák, J. (ed.): Dobrovoľníci. Prípadové štúdie. Pracovný zošit, Inštitút pre verejné otázky, Bratislava
Dostál, O.: Občianska spoločnosť – podkladová štúdia, In: Gál, F. - Gonda, P. – Kollár, M. – Mesežnikov, G. – Timoracký, M. – Zajac, P. (ed): Slovensko na ceste do neznáma

zdroj

www.konzervativizmus.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.