Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ľuboš Pástor / spoločenské vedy

Ľuboš Pástor

Ľuboš Pástor
profesor finančnej ekonómie na University of Chicago

* 19.03.1974 Košice
vzdelanie

1997 Mgr. Univerzita Komenského Fakulta manažmentu
1997 M.A., Wharton School, University of Pennsylvania
1999 Ph.D. Wharton School, University of Pennsylvania
2003 docentúra, Graduate School of Business, University of Chicago
2005 profesúra, Graduate School of Business, University of Chicago

životopis

Ľuboš Pástor začal vysokoškolské štúdium na Univerzite Komenského, odkiaľ v roku 1994 odišiel na študijný pobyt do USA. Financie študoval do roku 1999 na Wharton School v Pennsylvanii. Na základe jeho dizertačnej práce, publikovanej v roku 2000 v Journal of Finance, dostal v roku 1999 pracovné ponuky od viacerých univerzít (Chicago, MIT, Yale, Columbia, atď.). Rozhodol sa pre Chicago a od roku 2005 je profesorom finančnej ekonómie na University of Chicago, jednej z najlepších výskumných univerzít sveta.
Predtým pôsobil ako docent (2003 - 2005) a odborný asistent (1999 - 2003) na University of Chicago a na University of Pennsylvania (1996 - 1999).
Od roku 2006 je členom redakčných rád pre tri špičkové svetové časopisy v oblasti finančnej ekonómie: Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies. Od roku 2002 je tiež výskumníkom pre National Bureau of Economic Research. Od roku 1999 výskumník pre Centre for Economic Policy Research.
V roku 1999 získal titul Ph.D. vo financiach z Wharton School, University of Pennsylvania.
Predtým Mgr. Univerzita Komenského Fakulta manažmentu 1997, a ďalšie tituly (M.A., BBA)
Ľuboš Pástor je držiteľom siedmich prestížnych cien za výskum, vrátane ceny o najlepší článok roka publikovaný v Journal of Finance (Smith Breeden Prize, 2003), dvoch cien o najlepší článok roka publikovaný v Journal of Financial Economics (Fama/DFA Prize, 2006 a 2002), ceny o najlepší článok odprezentovaný na výročnej konferencii Európskej finančnej asociacie (Barclays Global Investors Prize, Zurich, 2006), a ceny o najlepší článok odprezentovaný na výročnej konferencii Západnej finančnej asociácie (Goldman Sachs Asset Management Prize, Montana, 2007).
S manželkou Soňou a dvomi deťmi žijú v Chicagu.

Ocenenia:

2007 Goldman Sachs Asset Management Prize
2006 Fama/DFA Prize
2006 Barclays Global Investors Prize
2003 Smith-Breeden Prize
2002 Fama/DFA Prize
2002 Geewax & Terker Prize
1999 Geewax & Terker Prize

tvorba

Výber:

2006 “Was There a Nasdaq Bubble in the Late 1990s?”, (spoluautor P. Veronesi), Journal of Financial Economics 81, 61–100.
2005 "Rational IPO Waves", (spoluautor P. Veronesi), Journal of Finance.
2005 "Judging Fund Managers by the Company They Keep", (spoluautori R. Cohen a J. Coval), Journal of Finance.
2003 "Stock valuation and learning about profitability", (spoluautor P. Veronesi), Journal of Finance.
2003 "Liquidity risk and expected stock returns", (spoluautor R. F. Stambaugh), Journal of Political Economy.
2000 "Portfolio Selection and Asset Pricing Models", Journal of Finance.

Svoje publikácie uverejňuje Ľ. Pástor v najlepších odborných časopisoch na svete v oblasti finančnej ekonómie (Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Review of Financial Studies, Journal of Political Economy). V decembri 2007 mal Ľ. Pástor 14 odbornych publikacii, 316 citacii podla Scopus, 1346 citacii podla Google Scholar, a h-index = 10 (Scopus).


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.