Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Dušan Sloboda / spoločenské vedy

Dušan Sloboda

RNDr. Dušan Sloboda
regionálny geograf, analytik Konzervatívneho inštitútu M.R.Štefánika

životopis

Dušan Sloboda vyštudoval regionálnu geografiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch 2001 – 2004 pracoval ako hlavný radca sekcie na odbore európskej integrácie Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. V roku 2004 pôsobil ako stážista na DG Regional Policy v rámci Európskej komisie v Bruseli.
Od roku 2002 je externým doktorandom na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v odbore geografia a kartografia, pracuje na dizertačnej práci Geografická charakteristika regionálnych disparít na Slovensku.
V Konzervatívnom inštitúte M. R. Štefánika pracuje od roku 2004 ako analytik, pričom sa špecializuje na oblasť regionálneho rozvoja (regionálna politika SR a EÚ), verejnej správy (fiškálna decentralizácia a komunálna reforma, regionalizácia Slovenska) a niektorým aspektom vzťahu Slovensko – Európska únia. Zodpovedá tiež za rozvoj aktívnej spolupráce KI so zahraničnými partnermi a budovanie Dokumentačného strediska/Knižnice konzervativizmu.

tvorba

Je spoluautorom publikácie Poznámky k návrhu Ústavy Európskej únie (2003) a kapitoly o regionálnej politike v publikácii Slovensko na ceste do EÚ: Kapitoly a súvislosti (2003). Je spoluautorom štúdií Fiškálna decentralizácia a obce (2005) a Župný variant 2005 (2005). Je autorom analýzy Slovensko v EÚ - vplyv eurofondov a environmentálnych regulácií (2005) a štúdie Slovensko a regionálne rozdiely. Teórie, regióny, indikátory, metódy (2006).

Články (výber):
Eurofondy a regióny - D. Sloboda, In: Hospodárske noviny, 25. 5. 2007
Spoločný trh bez eurofondov - D. Sloboda, In: Hospodárske noviny, 16. 1. 2007
Eurofondy a regionálne rozdiely - D. Sloboda, In: .týždeň

zdroj

Fotografia: internet

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.