Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Milan Antal / prírodné vedy

Milan Antal

Milan Antal
slovenský astronóm, pozorovateľ asteroidov

* 19.09.1935 Zábřeh, ČR
+ 2.11.1999 Piešťany
vzdelanie

bratislavské gymnázium

životopis

Jeden z najznámejších pozorovateľov asteroidov, komét a planétok a dlhoročný pracovník observatória na Skalnatom Plese, Milan Antal, sa narodil 19. septembra 1935 v Zábřehu na Morave. Už počas štúdia sa zaujímal o prírodu a špeciálne o astronomické úkazy. Po zmaturovaní na gymnáziu v Bratislave preto s nadšením privítal možnosť zamestnať sa v roku 1953 na observatóriu na Skalnatom Plese. Pod vedením doc. Gutha a prof. Kresáka sa vypracoval na perfektného pozorovateľa. Vrodené dannosti precíznosti a poriadkumilovnosti ho priamo predurčovali na získavanie presných polôh komét a asteroidov.
Presnosť ním získaných polôh komét a asteroidov si veľmi vážili aj v ústredí pre polohy malých telies v americkom Cambridgi. Svojou prácou tak šíril dobré meno observatória na Skalnatom Plese.
Popri získaní stoviek presných pozícií sa mu podarilo objaviť niekoľko asteroidov a planétok. Prvá planétka, objavená v roku 1971, bola pomenová po Slovensku. Bolo to na konci augusta, keď na oblohe nad observatóriom na Skalnatom plese spozoroval Milan Antal dovtedy neobjavené teleso. Nachádzalo sa v západnej časti súhvezdia Rýb, neďaleko stredu päťuholníka tvoreného hviezdami. Dnes ho poznáme pod označením 1807 Slovakia. Planétka 1807 Slovakia má priemer len 50 kilometrov, preto je často považovaná za asteroid. Kúsok vesmíru, nesúci meno Slovenska, obieha okolo Slnka vo vzdialenosti 133 miliónov kilometrov. Obehnúť Slnko jej trvá 3, 25 roka, čo znamená, že rok na tejto planétke trvá 1214 dní. K Zemi sa približuje len do vzdialenosti 124 miliónov kilometrov. Po objavení bola planétka zo Skalnatého Plesa pozorovaná aj v ďalších jedenástich nociach (okrem tej, počas ktorej bola objavená). 25 pozorovateľných pozícií bolo odoslaných Medzinárodnej astronomickej únii, naposledy bola planétku spozorovali na Skalnatom Plese večer 17. októbra 1971.
Svoje silné národné cítenie prejavil Milan Antal aj v tom, že k asteroidu Slovakia postupne pribudli Hurban, Hviezdoslav, Milanštefánik, Sládkovič a Štúr. Nezabudol ani na svoje Piešťany, ktorých meno nesie asteroid číslo 4573.
Milan Antal sa nerozlúčil so svojou láskou – astronómiou ani po odchode zo Skalnatého Plesa v roku 1978. Ďalších 10 rokov bol pracovníkom hvezdárne v Hurbanove. Zo Skalnatého Plesa i z Hurbanova pravidelne dochádzal na observatóriá v Poľsku a Maďarsku, kde sa na väčších ďalekohľadoch venoval najmä objavovaniu planétok.
V roku 1983 počas svojho pracovného pobytu v maďarskom observatóriu Piskéstet v pohorí Matra objavil Milan Antal planétku 22901, ktorá sa mu pre nedostatok pozorovaní stratila. Objavila sa znova až v októbri 1999. Spozorovali ju pozorovatelia z Ondřejova, ktorí sa stali jej novými objaviteľmi. Keďže bol Milan Antal dlhoročným členom Slovenskej astronomickej spoločnosti (SAS), rozhodli sa objavitelia ponúknuť možnosť pomenovať túto planétku predsedníctvu SAS, to sa rozhodlo pre kozmonauta plk. Ivana Bellu.
Úsilie a výsledky popredného slovenského objaviteľa a pozorovateľa Milana Antala boli ocenené aj Medzinárodnou astronomickou úniou, ktorá pomenovala asteroid číslo 6717 menom Antal.
Milan Antal zomrel v Piešťanoch dňa 2. novembra 1999 po dlhej chorobe. Jeho nečakaný odchod je veľkou stratou pre slovenskú astronómiu.

Objavené planétky:

18 planétok, ktoré už boli očíslované a väčšina z nich aj pomenovaná

20. august 1971 – planétka 1807 Slovakia
15. marca 1982 – planétka 3571 Milanštefánik
23. august 1982 – planétka 11014 Svätopluk
23. august 1982 – planétka 13916 Bernolák
4. december 1983 – planétka 3730 Hurban
12. december 1983 – planétka 9543 Nitra
28. november 1984 – planétka 3393 Štúr
28. november 1984 – planétka 19955 Hollý
28. november 1984 – planétka 20991 Jánkollár
10. máj 1986 – planétka 10293 Pribina
10. máj 1986 – planétka 23444 Kukučín
10. máj 1986 – planétka 5025
10. máj 1986 – planétka 6545
10. máj 1986 – planétka 7641
10. máj 1986 – planétka 32773
10. máj 1986 – planétka 48413
5. október 1986 – planétka 4573 Piešťany
11. júl 1988 – planétka 16435 Fándly


zdroj

J. Svoreň: www.suh.sk; Z. Tučeková: www.uniba.sk; www.asu.cas.cz

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.