Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Marián Tkáč / spisovatelia

Ing. Marián Tkáč PhD.
vedúci archívu Národnej banky Slovenska, ekonóm, spisovateľ, publicista

* 25.09.1949 Čičava
vzdelanie

1964 – 1967 SVŠ Vranov nad Topľou
1967 – 1972 Vysoká škola ekonomická, Bratislava, Národnohospodárska fakulta, odbor financií
1981 získal titul PhD.

životopis

1972 – 1973 Mestská finančná správa Bratislava, daňový kontrolór
1974 – 1992 Ministerstvo financií, odborný referent, riaditeľ odboru štátneho rozpočtu, námestník ministra
1992 Štátna banka Československa, viceguvernér pre SR
Od 1993 NBS, viceguvernér, poradca guvernéra NBS pre zákon o ochrane vkladov, vedúci archívu

Podpísaný na prvej emisii slovenských bankoviek.

Angažoval sa pri zrode samostatnej Slovenskej republiky ako člen komisie pre prípravu ústavy, ako iniciátor a signatár výzvy 61 krokov k slovenskej identite (1990).

Od r. 1995 sa venuje archívnictvu a histórii.

Člen výboru Matice slovenskej (1992 - 1996), od 2005 člen Predstavenstva Spolku slovenských spisovateľov, člen Busines archives council London, Spolku sv. Cyrila a Metoda

1992 – 1993 - ideový autor prvých slovenských bankoviek a mincí

Od 1. apríla 2008 člen Rady Slovenskej televízie, nominovaný Kongresom slovenskej inteligencie
Od novembra 2010predseda Matice slovenskej

tvorba

12 kníh literatúry faktu:

Národ bez peňazí, S vlastnou peňaženkou, Národ a peniaze, Hospodárske súvislosti slovenskej štátnosti, Mali sme bankárov?, Synovia a otcovia, Stále o tom istom, Slovenské banky v Uhorsku, Kniha o Čičave, 61 krokov k slovenskej identite, Slovník zemplínskeho nárečiqa z Čičavy, Bratislavské banky.

3 beletristické knihy:

Zemplínske nebo, Veľký sen a Vôňa peňazí.

Autor okolo 1000 publicistických textov.

Autor rozhlasových pásiem a hier v rámci seriálu Slovenské rody (V tieni šibeníc o Daxnerovcoch, V znamení leva o Turzovcoch, Podpis na dolári o Bosákovcoch, Neznámy Petofi o Petrovičovcoch).

záujmy

maľovanie portrétov a krajín, fotografovanie, bicyklovanie

zdroj

Who is Who v Slovenskej republike, Prof. Ing. František Janícek, PhD., r. 2003

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.