Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Porvazník / spoločenské vedy

Ján Porvazník

Prof. Ing. Ján Porvazník CSc.
riaditeľ Centra ďalšieho vzdelávania Ekonomickej univerzity v Bratislave

* 4.02.1941 Adidovce
vzdelanie

1955 – 1959 – Obchodná akadémia
1959 – 1964 – VŠE Bratislava
1972 – titul Csc.
1976 – habilitácia na docenta
2001 – vymenovanie za profesora

študijné pobyty v USA, Anglicku, Rusku, Kanade, Austrálii, Holandsku a Írsku

životopis

1963 – VŠE Bratislava, asistent
1964 – 1966 – viedol cvičenia s poslucháčmi VŠE
1967 – 1976 – odborný asistent
1969, 1974 – vedecký tajomník pri vtedajšom rektorovi EU
1974 – Moskovský inštitút riadenia vysokých škôj, riaditeľ
1979 – 1999 - Ministerstvo školstva, riaditeľ odboru pre VŠ
od 1990 – Centrum ďalšieho vzdelávania EU v Bratislave, zakladateľ, riaditeľ, projekt VEGA a KEGA, koordinátor a kontraktor projektu TEMPUS, zastupovanie SR v eur. Projekt Alpine

člen Rady Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave

tvorba

autor a spoluautor 15 knižných puiblikácií, 34 skrípt, 120 vedeckých článkov

najvýznamnejšie dielo: Celostný managment, r. 1999 v slovenskom jazyku, r. 2003 v českom jazyku

záujmy

spev, záhrada, šoférovanie

zdroj

Who is Who v Slovenskej republike, Prof. Ing. František Janícek, PhD., r. 2003

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.