Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Emil Burák / manažéri v biznise

Emil Burák

Ing. Emil Burák PhD.
manažér, ekonóm a autor, lektor, daňový expert, odborník na manažment, kontrolu, vzdelávanie dospelých, riadenie výkonov a životné poradenstvo (priekopník LIFE MANAGMENTU v SR)

* 17.05.1963 Stropkov
vzdelanie

Vyštudoval Ekonomickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (1991). Od roku 1994 - 1999 absolvoval postgraduálne (externé) doktorandské štúdium so špecializáciou na Manažment financií v odbore Ekonomika a riadenie podnikov. V rámci systému celoživotného vzdelávania - rôzne manažérske kurzy i projekty v rokoch 2003 - 2006 v SR i v zahraničí.

životopis

Prax:
Emil Burák má doteraz za sebou vyše 25-ročnú pracovnú kariéru, z toho najviac pracoval v sektore služieb, financií a riadení. Z toho 10 rokov ako topmanažér v privátnom sektore (banky) v Bratislave a štátnom sektore (dane) v Banskej Bystrici. Pracoval v rôznych funkciách – ako obchodník (Reštaurácie D. Kubín 1985 - 1990), kontrolór (Daňový úrad D.Kubín 1990 - 1997), ako bankový a finančný manažér v rokoch 1997 - 2002 v Bratislave (napr. riaditeľ controllingu, viceprezident banky, generálny riaditeľ sekcie banky, branch manager pre retail), ekonomický riaditeľ televízie, od februára 2003 ako námestník generálneho riaditeľa Daňovej správy SR pre kontrolu a exekúciu. Tri roky (2003 - 2005 Fakulta financií) učil externe na Univerzite Mateja Bela v B. Bystrici.

Z toho v daňovej oblasti:
Doteraz v daňovej oblasti odpracoval 16 rokov (7 rokov ako kontrolór, 4 roky ako manažér - námestník GRDRSR pre kontrolu daní a daňovú exekúciu, 4 roky ako metodik vzdelávania).

V minulosti (od septembra 2006 - doteraz) pracoval v oblasti vzdelávania (Daňová škola DRSR v B. Bystrici), bol členom medzinárodnej expertnej skupiny EÚ - v rámci projektu FISCALIS pre oblasť vzdelávania. V súčasnosti (od októbra 2010) pracuje v oblasti manažmentu ako Riaditeľ Pracoviska DRSR Banská Bystrica. Súčasne ako autor, nezávislý ekonomický publicista - píše do niekoľkých časopisov najmä k problematike daní, financií, manažmentu a riadenia výkonov.

Je ženatý a má jedno dieťa.

tvorba

Celkovo doteraz: 11 kníh a vyše 1000 odborných článkov orientovaných na ekonomiku, riadenie, dane, podnikanie a sebariadenie.

Knihy:

Dane na hrane (2000, Sepi Žilina)
Daňová optimalizácia (2002, EPOS Bratislava)
Automanažment podnikateľa (2003, EPOS)
Daňové plánovanie a daňové výdavky (2004, EPOS)
Pohodou k prosperite - Wellness a Carpe Diem (2005, TESFO Ružomberok)
Pohodou k prosperite II. - Slovenský profesoring šťastia (2006, TESFO)
Pohodou k prosperite III. - Univerzita života (TESFO, Ružomberok 2007)
Pozitívne myslenie - Ako začať (EUGENIKA Bratislava 2008)
Peniaze - Rady a inšpirácie k osobným a rodinným financiám (2008)
KRÍZA ako výzva, šanca a príležitosť (Eugenika Bratislava 2009)
KREATIVITA tvorivosti, TVORIVOSŤ kreativity - (e-book, elektronická kniha, Elita Bratislava 2011)

Články:

Vyše 1000, v roku 2007 aktuálne príspevky - napr. v Eurobiznise, Hospodárskych novinách, Manažment, mzdy a financie, Profite, Verejná správa, Produktivita a inovácie, atď.

Projekty:

Zvýšenie efektívnosti daňovej kontroly Daňovej správy SR z 20% v roku 2003, na 60% v roku 2004 - 2005 (najmä cez Vytvorenie systému merania výkonov pre jednotlivcov i kolektívy),

Vybrané knihy a články sú využívaným podkladom pre SAV - Jazykovedný ústav v rámci projektu tzv. Národného korpusu,

POHODOU K PROSPERITE I-III.(2005-2007) – Trilógia pragmatickej učebnice Life manažmentu v SR. Individuálny projekt s cieľom obrody celoživotného poradenstva a motivačno-pozitívneho hodnotového rozvoja osobnosti k zvýšeniu efektívnosti osobnej výkonnosti a zlepšeniu individuálnej personálnej stratégie

AUTORSKÉ RUBRIKY A MOTIVAČNÉ PREDNÁŠKY – najmä k sebariadeniu a riadeniu: Life manažment 2007 (Celoročná rubrika v časopise Profit ), Personálna miniškola 2008 (Celoročná rubrika v Profite) a Miniškola pragmatizmu 2008 (www.partnersgroup.sk)

Kontakt:
Pre záujemcov o autorské prednášky, zakúpenie kníh alebo iné informácie.
burak@nextra.sk


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.