Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Petrikán / regióny

Peter Petrikán

Mgr. Peter Petrikán
primátor mesta Veľké Kapušany

* 6.10.1971
vzdelanie

1985 - 1989 gymnázium, Veľké Kapušany
1990 - 1994 Pedagogická fakutla, UPJŠ, Prešov, odbor: učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

životopis

Priebeh zamestnaní

09/1994 – 06/2004 ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, učiteľ

07/2004 – 12/2006 ZŠ P. O. Hviezdoslava Veľké Kapušany, odbor: Učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, riaditeľ školy

12/2006 mestský úrad, primátor mesta Veľké Kapušany


záujmy

šport, kultúra, cestovanie

zdroj

www.velkekapusany.sk

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.