Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Antonín Klas / spoločenské vedy

Antonín Klas

prof. Ing. Antonín Klas PhD.
ekonóm, Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV

* 4.09.1927 Bratislava
+ 8.7.2014 Bratislava
vzdelanie

1950 Vysoká škola ekonomická, Bratislava

Študijné pobyty:

1964 Nórsko
1975 USA
1978 Japonsko

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Vysoká škola ekonomická v Bratislave - prorektor
Výskumné výpočtové stredisko Program OSN, Bratislava - riaditeľ

Najdôležitejšie výsledky:

Základné otázky produktivity práce (1961)
Informatizácia a spoločnosť. Vyspelé kapitalistické štáty (1988)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Medzinárodný štatistický inštitút
Medzinárodná asociácia pre automatizované spracovanie dát (zakladateľ a viceprezident)
Vedecké kolégium SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (predseda)

Ocenenia:

Rad práce
Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách

tvorba

Časopisecké publikácie - 178
Vedecká výchova - 15
Medzinárodné projekty - 3

zdroj

M. Macková. Kto je kto v SAV 2004, Veda.

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.