Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Iša / spoločenské vedy

Ján Iša

doc. Ing. Ján Iša DrSc.
ekonóm, Ekonomický ústav SAV

* 24.05.1929 Babice u Rosíc
+ 27.9.2009 Bratislava
vzdelanie

1952 Vysoká škola hospodárskych vied ČVUT, Praha

Študijné pobyty:

1975 Francúzsko
1983 Nemecko
1990 USA

životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Slovenská vysoká škola technická, Bratislava
Vysoká škola ekonomická, Bratislava
Slovenská technická univerzita Bratislava (vedúci katedry)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Institut fur Wirtschaftsordung

Ocenenia:

Zlatá čestná plaketa SAV Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
Medaila za zásluhy o rozvoj VŠE v Bratislave
Čestná medaila Fakulty elektrotechniky a informatiky STV 1941 - 2001

tvorba

Najdôležitejšie výsledky:

monografie

1978 Keynes oder Friedman?
1985 Koniec keynesovskej revolúcie?

- časopisecké publikácie 50
- vedecká výchova 3

zdroj

M. Macková: Kto je kto v SAV 2004, Veda

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.