Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Rudolf Tkáčik / súdnictvo

JUDr. Rudolf Tkáčik
sudca Ústavného súdu SR

* 14.12.1953 Orkucany
vzdelanie

1977 Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika, Košice

životopis

Rudolf Tkáčik ukončil v roku 1977 vysokoškolské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
V rokoch 1978 - 1987 a 1995 - 1998 bol podnikovým právnikom. V rokoch
1987 - 1990 pracoval na legislatívnom útvare Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR ako odborný referent a neskôr ako vedúci oddelenia. V rokoch 1990 - 1992 bol riaditeľom Legislatívneho odboru Úradu vlády SR.
V období rokov 1992 - 1994 a 1998 - 2002 pracoval ako komerčný právnik. Od roku 2003 pôsobil ako advokát.
16. februára 2007 bol prezidentom SR vymenovaný za sudcu Ústavného súdu SR.

zdroj

Ústavný súd SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.