Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Lajos Mészáros / súdnictvo

JUDr. Lajos Mészáros
sudca Ústavného súdu SR

* 3.04.1955 Jelka
vzdelanie

1978 Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

životopis

Štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave absolvoval v roku 1978.
Od roku 1990 pracoval Lajos Mészáros ako súkromný advokát vo vlastnej advokátskej kancelárii v Dunajskej Strede.
Ako poslanec Národnej rady SR bol členom ústavnoprávneho výboru, neskôr aj jeho predsedom a členom mandátového a imunitného výboru NR SR. V roku 2000 bol vymenovaný za sudcu Ústavného súdu SR. Znovuvymenovaný bol prezidentom SR 16. februára 2007.

zdroj

Ústavný súd SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.