Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ivan Petranský / spoločenské vedy

Ivan Petranský

Mgr. Ivan Petranský
riaditeľ Ústavu pamäti národa

* 30.08.1976 Nitra
vzdelanie

1990 - 1994 - Gymnázium Párovská ul., Nitra
1994 - 2000 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor archívnictvo a pomocné vedy historické - história
2000 - 2005 Historický ústav Slovenskej akadémie vied, doktorandské štúdium, odbor slovenské dejiny. Venoval sa najmä perzekúcii katolíckej cirkvi komunistickým režimom.

životopis

Pôsobenie:

október 2000 - január 2005 interný doktorand v Historickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave, oddelenie najnovších dejín
máj 2005 - máj 2006 odborný archivár na Arcibiskupskom úrade v Trnave
od júna 2006 vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej v Bratislave
od februára 2007 riaditeľ Ústavu pamäti národa

Členstvo v profesijných organizáciách:

Slovenská historická spoločnosť
Člen výboru Historického odboru Matice slovenskej

tvorba

Monografie:

2001 Štát a katolícka cirkev na Slovensku 1945-1946, Nitra: Garmond

Spolu s Róbertom Letzom zostavil zborník príspevkov z vedeckej konferencie pri príležitosti 40. výročia úmrtia Michala Buzalku, ktorá sa konala v Bratislave 7. decembra 2001. Zborník vyšiel v roku 2002 pod názvom Biskup Michal Buzalka, v Bratislave vo vydavateľstve Lúč.

Publikačná činnosť - články:

2002 Kňazské a biskupské pôsobenie Michala Buzalku, Biskup Michal Buzalka : s. 54-78 / Bratislava: Lúč

2002 Katolícka cirkev v období prvej Slovenskej republiky, Slovenská republika 1939-1945 očami mladých historikov: zborník príspevkov z prvého sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava Modrová, I. - s. 33-52 / Lacko Martin; Trnava : Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda

2004 Štát a katolícka cirkev na Slovensku 1945 - 1946, Historický časopis: Historického ústavu SAV. - Roč. 52, č. 2/2004, s. 381-384

2004 Katolícka cirkev na Slovensku a povstanie roku 1944, Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov : zborník príspevkov z tretieho sympózia Katedry histórie Filozofickej fakulty UCM Trnava, III. (Povstanie roku 1944). - s. 49-78 / Lacko Martin - Trnava: Katedra histórie FF UCM

zdroj

foto: internet

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.