Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Bohumil Repík / spoločenské vedy / súdnictvo

JUDr. Bohumil Repík CSc.
bývalý sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu, odborník na európske právo

* 27.03.1928 Ludanice, okres Topoľčany
+ 28.8.2012
životopis

Do justície nastúpil v roku 1956, kedy bol v rámci náboru zvolený do funkcie sudcu na vtedajšom krajskom súde v Nitre. V rámci reorganizácie prešiel v roku 1960 ku krajskému súdu v Bratislave.

Od roku 1964 pôsobil v rôznych funkciách na Najvyššom súde a v roku 1970 bol zvolený za sudcu Najvyššieho súdu SSR.

V rokoch 1990-1992 pôsobil ako podpredseda Najvyššieho súdu ČSFR
1999-2001 člen Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky;
1992-1998 sudca Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu (1992 za Československo, 1993-1998 za Slovensko);

Účasť na množstve kongresov, konferenciách a seminárov v odbore trestného práva, 1985 bol zvolený za člena Riadiacej rady Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo;

Ocenenia

2002 mu bol prezidentom SR udelený Pribinov kríž II. triedy za výrazný podiel pri formovaní novej legislatívy európskeho typu.

tvorba

Autor štyroch monografií a asi stovky štúdií, článkov a informácií v českých, slovenských i zahraničních časopisoch a zborníkoch.

zdroj

LexisNexis CZ s.r.o.; Společná Česko-Slovenská digitální knihovna

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.