Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Rafael Rafaj / parlament

Rafael Rafaj

Mgr. Rafael Rafaj
poslanec NR SR, SNS

* 19.10.1959
vzdelanie

 • 1997-2001 VŠ Filozofická fakulta Univerzity Komenského, katedra
  žurnalistiky, odbor: žurnalistika, Mgr.
 • 1975-1979 SŠ Bratislava, chemik, maturita
 • 1966-1974 ZDŠ Žilina
 • životopis

  Zamestnanie

  2012 prvý podpredseda SNS
  2012-2006 poslanec NR SR, predseda Klubu poslancov v
  NR SR za SNS (IV. a V.volebné obdobie)
  2010-2006 zástupca starostu MČ Bratislava-Rača
  od 2003 hovorca SNS
  2001 – 2003 hovorca PSNS
  1995 – 2001 tlačový tajomník SNS
  1979 – 1994 chemik, laborant, Istrochem Bratislava

  Spoločenské aktivity

 • aktivista za zachovanie pamiatkovej zóny v Rači (1987)
 • člen SNS (1990)
 • člen Jógovej spoločnosti a ČSZTVaŠ
 • člen Združenia slovenských novinárov (1992-1999)
 • šéfredaktor informačného spravodaja SNS Slovenský národ (1995-1999)
 • zodpovedný redaktor prílohy SNS v denníku Slovenská republika (2000)
 • šéfredaktor prílohy SNS v denníku Šport (2001)
 • USA International visitor program – Building a civil society (1998)
 • kandidát na poslanca NR SR (1992, 1994)
 • kandidát na starostu MČ Bratislava-Rača (2002)
 • tvorba

  Publikačná činnosť

 • články, rozhovory, prednášky: Literárny týždenník, Slovenské národné noviny, Slovenský národ, Terč, Zmena, Fakty, Národná obroda, Slovenská republika, SME, Nový čas, internet, Žilinský Večerník, Slovenský národ...

 • EZOTERICKÁ TLAČ NA SLOVENSKU A V ČECHÁCH (2001) – diplomová práca – pilotné spracovanie témy na Slovensku

 • ZA NÁROD – politika SNS v rokoch 1990-2005. (2006), vydanie prvé. Publikácia o histórii a politike SNS

 • ZASTAVME SA – rukopis knihy na vydanie – o pôvodnej slovenskej duchovede s ezoterickou analýzou textu slovenskej hymny Nad Tatrou sa blýska
 • záujmy

  politika, filozofia, história, duchovné smery, zdravý životný štýl, joga, zjazdové lyžovanie

  zdroj

  Slovenská národná strana

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.