Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Pellegrini / parlament

Peter Pellegrini

Ing. Peter Pellegrini
minister školstva SR, poslanec NR SR, Smer-SD

* 6.10.1975
vzdelanie

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica, odbor financovanie, bankovníctvo, investovanie
Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, odbor financovanie, bankovníctvo, investovanie

životopis

Popri štúdiu pracoval v kancelárii daňovej poradkyne Ing. Marty Krausovej.

1999 - 2000
ekonóm spoločnosti Hiljo-Slovakia, s. r. o.

2000 - 2002
poverený riadením spoločnosti Hiljo-Slovakia, s. r. o.

2002 - 2006
asistent poslanca NR SR Ing. Ľubomíra Vážneho

2004 - 2006
člen Dozornej rady Regionálnej rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja

Od 2006 poslanec NR SR, Smer-SD

 • Klub SMER – SD (člen)
 • Výbor NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ (člen)
 • Mandátový a imunitný výbor NR SR (člen)
 • Výbor NR SR pre hospodársku politiku (overovateľ)

  od 2014 minister školstva SR
 • zdroj

  Poslanecký klub SMER - SD

  (c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.