Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Gustáv Mallý / výtvarné umenie

Gustáv Mallý

Gustáv Mallý
akademický maliar, priekopník slovenského moderného maliarstva, pedagóg, organizátor výstavníckej činnosti

* 21.05.1879 Viedeň, Rakúsko
+ 3.8.1952 Bratislava
vzdelanie

1894 - 1896 ateliér K. Záhorského v Prahe
1896 - 1898 Umeleckopriemyselná škola v Prahe
1898 - 1900 Akadémia výtvarných umení v Drážďanoch
1901 - 1902 študijný pobyt v USA, kde vystavoval medzi krajanmi (New York, Pittsburgh)

životopis

Gustáv Mallý sa narodil vo Viedni, ale ako sedemročný sa vrátil s rodičmi do Skalice. Po ukončení štúdií v Prahe a Drážďanoch sa oženil a krátko býval v Malom Tŕní (terajšie Vinosady). Odtiaľ sa v roku 1908 presťahoval do Pezinka.

Mal aj priekopnícke zásluhy ako organizátor výstavníckej činnosti a najmä ako výtvarný pedagóg.

Zomrel vo veku 73 rokov. Pochovaný je na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Pôsobenie:

1902 - 1911 slobodný výtvarník v Skalici, vo Vinosadoch – Malom Tŕní, v Pezinku a Petržalke
1903 spolu s J. Augustom a E. Pacovským zakladajú Grupu uhorsko-slovenských maliarov v Žiline a usporiadajú prvú výstavu
1911 zakladá súkromnú maliarsku školu v Bratislave. Medzi jeho prvých žiakov patrili Š. Polkoráb, Ľ. Fulla, K. Sokol, J. Želibský, J. Mudroch, C. Majerník, E. Šimerová-Martinčeková a iní.
1919 zakladajúci člen Spolku slovenských umelcov v Martine
1921 zakladajúci člen Umeleckej besedy slovenskej v Bratislave
1931 - 1939 výstavy v slovenských mestách
1941 vedúci Oddelenia kreslenia a maľovania SVŠT po Martinovi Benkovi
1946 - 1950 profesor na Odbore výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Slovenskej univerzity v Bratislave.
1949 vzdáva sa profesúry pre zlý zdravotný stav

Ocenenia:

1933 Čestné uznanie na výstave vo Varšave
1936 Kupeckého cena mesta Bratislavy
1939 Štefánikova krajinská cena

tvorba

Jediným námetom Gustáva Mallého sa stáva Slovensko – človek v paralele sveta. V ranej fáze maliarskej tvorby je to človek s reminiscenciou na národnoobrodenecké hnutie, v čistej idealizovanej podobe (1906 - 1910). Novú vývinovú fázu vymedzujú roky 1918 - 1922 ako príklom k forme i sociálnemu cíteniu. Na prelome 1929 - 1930 vytvára Mallý mnohofigurálne diela. Obdobie 30. rokov býva v Mallého tvorbe považované za vrcholnú fázu, v ktorej sa objavuje expresné cítenie v uvoľnenom maliarskom rukopise. Smeruje k Benkovej monumentálnej koncepcii, ale bez heroizácie. Sústredenie je na figurálnej kompozícii. Je stále v spojení s krajinou, ale s tým, že má dominujúce postavenie.

Téma materstva (1937 - 1938) sa stáva fenoménom slovenskosti. 40. roky v jeho tvorbe smerujú k syntéze. Gustáv Mallý dospel k odhaleniu slovenskej skutočnosti zbavenej romantického prístupu.

Diela Gustáva Mallého sú súčasťou stálej expozície Maliarstvo 1918 - 1945 v Slovenskej národnej galérii v Bratislave.
zdroj

www.pezinok.sk, Matica slovenská: Sto slávnych Slovákov. Zostavil Milan Ferko. Matica slovenská Martin 1997, Spracovala M. Remiašová

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.