Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Peter Magvaši / vláda

Peter Magvaši

doc. Ing. Peter Magvaši CSc.
okt. 1998 - okt. 2002 - minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR, mar. 1994 - dec. 1994 - minister hospodárstva SR

* 29.06.1945 Považská Bystrica
vzdelanie

1977 vedecká ašpirantúra v odbore fyzikálnej metalurgie a medzných stavov materiálov, titul kandidáta technických vied
1967 ukončil štúdium na Hutníckej fakulte VST v Košiciach v odbore neželezných kovov

životopis

Priebeh zamestnaní:

1996 - 1998 podpredseda SDĽ pre vnútrostranícky život
1994 - 1998 poslanec NR SR za SDĽ
1993 - 1994 člen Prezídia FNM
1993 vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa Národnej poisťovne
1989 - 1993 pracoval v ZŤS Martin ako riaditeľ výskumného ústavu a neskôr finančný riaditeľ
1968 - 1988 bol podnikovým riaditeľom ZVL Kolárovo, podniku na výrobu mopedov
1967 začal pracovať v Považských strojárňach v Považskej Bystrici ako výskumný pracovník, neskôr ako vedúci technickej prípravy výroby, riaditeľ závodu a technický námestník riaditeľa podniku

Je ženatý, má jedného syna.

zdroj

Úrad vlády SR

(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.