Tento životopis bol vytlačený z internetového portálu Osobnosti.sk
 Ján Gallo / spoločenské vedy

Ján Gallo

doc. PhDr, Ján Gallo CSc.
učiteľ, zveľaďovateľ kultúry Gemera

* 3.07.1922 Chyžné
+ 12.12.2008 Prešov
vzdelanie

Spišská kapitula
Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

životopis

Ján Gallo študoval v Spišskej kapitule a v Bratislave na Pedagogickej fakulte UK.
Ako učiteľ pôsobil v rokoch 1942 - 1953 v ľudovej škole v Kokave nad Rimavicou, potom pôsobil ako učiteľ meštiackej školy a strednej školy, Pedagogickej školy v Tisovci, neskôr na dvanásťročnej škole v Tisovci a na Gymnáziu v Revúcej, kde bol zároveň aj správcom pamätných izieb I. slovenského gymnázia.
Od roku 1972 pôsobil ako docent na Filozofickej fakulte (UPJŠ teraz PU) v Prešove. Podieľal sa na tvorbe a rozvoji odboru Výchova a vzdelávanie dospelých.

Ako učiteľ pôsobil na všetkých školských stupňoch, počnúc národnou školou a končiac vysokou školou. Okrem pedagogickej práce dirigoval detský spevácky zbor a miešaný spevokol v Poltári, mužský spevácky zbor v Kokave nad Rimavicou. Tu založil a dirigoval dychovú hudbu a bol správcom osvetovej izby. Počas svojho pôsobenia v Revúcej sa pričinil o otvorenie pamätných izieb I. slovenského gymnáczia, v ktorej významne pomohol zhromaždiť bohaté archívne materiály.

Celý svoj život a prácu venoval propagácii a zveľaďovaniu svojho rodného Gemera a Slovenska.

tvorba

Napísal množstvo odborných článkov a publikácií.

1862 - 1874 Revúcke gymnázium
Dejiny stredných škôl na Gemeri do polovice 19.stor.
Dejiny výchovy dospelých
Muránska Zdychava
Rétorika v teórii a praxi
Muráň
Chyžné

I v neskorom veku tvoril a na vydanie mal pripravené práce Dejiny andragogiky, Tisovec, Štítnik, Dejiny učiteľstva na Slovensku a Portréty slovenských vzdelancov a národovcov.


(c) Osobnosti.sk - všetky práva vyhradené. Reprodukovanie akýchkoľvek častí uvedených v tomto životopise na iné ako nekomerčné účely je možné len po predchádzajúcom súhlase realizátora projektu Osobnosti.sk.